* 033 Філософія (шифр і найменування галузі знань - 03 Гуманітарні науки)