Бальцій Юрій Юрійович

Бальцій Юрій Юрійович

 

Недавние добавления

 • Бальцій, Юрій Юрійович; Бальций, Юрий Юрьевич; Baltsiy, Yuriy Yu. (2014)
 • Бальций Юрій Юрійович; Бальций Юрий Юрьевич; Bal'cij Jurij (2012)
  Àrticle is devoted research of regula-tion of district, regional councils by the Law of Ukraine «On local self-govern-ment in Ukraine». Noted that the system of local councils as representative bod-ies of local self-government ...
 • Бальций Юрій Юрійович; Бальций Юрий Юрьевич; Bal'cij Jurij (2013)
  Article is devoted to the study of the basic models of the system of local self-government in the cities of Ukraine. It was determined that the basic model of the system of local government in the cities of Ukraine ...
 • Бальций Юрій Юрійович; Бальций Юрий Юрьевич; Bal'cij Jurij (2011)
  The article explores some problems of establishing a local rulemaking in Ukraine. Disclosed the subject of a lo-cal rule-making which includes the organization of the organs and offi-cials of local ...
 • Бальций Юрій Юрійович; Бальций Юрий Юрьевич; Bal'cij Jurij (2013)
  The article investigates the features of functions of executive bodies of local councils of Ukraine. Established that the executive bodies of local councils carry out two groups of functions, namely its own and the ...
 • Бальцій, Юрій Юрійович; Бальций, Юрий Юрьевич; Baltsiy, Yuriy Yu. (2006)
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.02 – конституційне право. – Одеська національна юридична академія, Одеса, 2006. Досліджуються теоретичні та нормативні проблеми ...
 • Орзих, Марк Филиппович; Орзіх, Марко Пилипович; Orzikh, Mark Ph.; Афанасьева, Марьяна Владимировна; Афанасьєва, Мар’яна Володимирівна; Afanasyeva, Maryana V.; Бальций, Юрий Юриевич; Бальцій, Юрій Юрійович; Baltsiy, Yuriy Yu.; Езеров, Альберт Анатольевич; Єзеров, Альберт Анатолійович; Ezerov, Albert A.; Крусян, Анжелика Романовна; Крусян, Анжеліка Романівна; Krusyan, Anzhelika R.; Михалев, Владимир Александрович; Міхальов, Володимир Олександрович; Mikhalev, Vladymir A.; Мишина, Наталья Викторовна; Мішина, Наталя Вікторівна; Mishyna, Natalya V.; Олькина, Елена Владимировна; Олькіна, Олена Володимирівна; Olkina, Olena V.; Пережняк, Борис Аркадьевич; Пережняк, Борис Аркадійович; Perezhnyak, Borys A.; Словская, Ирина Евгеньевна; Словська, Ірина Євгенівна; Slovska, Iryna E.; Совгиря, Ольга Владимировна; Совгиря, Ольга Володимирівна; Sovgyrya, Olga V.; Терлецкий, Дмитрий Сергеевич; Terletskiy, Dmytro S.; Терлецький, Дмитро Сергійович; Шаповал, Владимир Николаевич; Шаповал, Володимир Миколайович; Shapoval, Volodymyr M.; Шуклина, Наталия Георгиевна; Шукліна, Наталя Георгіївна; Shuklina, Natalya G. (Киев : Юринком Интер, 2013)
  Монография посвящена конституционным преобразованиям в Украине. Представлено изложение процессов подготовки и принятия Конституции Украины 1996 г., конституционно-проектных работ и конституционных преобразований ...
 • Неизвестный автор (Юрид. л-ра, 2012)
  Журнал містить реферати та анотації видань — книг, монографій, навчальних посібників, збірників наукових праць, матеріалів конференцій, авторефератів дисертацій, періодичних видань та ін., що відповідають ...
 • Неизвестный автор (Фенікс, 2012-04)
  Перший том матеріалів Міжнародної наукової конференції «Правове життя сучасної Украї- ни», присвяченої 15-річчю заснування Національного університету «Одеська юридична академія» та 165-річчю Одеської школи права присвячений ...

Поиск по сайтуРеестры репозиториев

Просмотр

Моя учетная запись

Discover

Потоки RSS