Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». Том 15

Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». Том 15

 

Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». Т. 15 / голов. ред. С. В. Ківалов ; МОН України, НУ «ОЮА». – Одеса : Юрид. л-ра, 2014. – 350 с.

Recent Submissions

View more