Ціноутворення як об'єкт державного регулювання

Show simple item record

dc.contributor.author Добровольська, Володимира Володимирівна
dc.contributor.author Добровольська, В. В.
dc.contributor.author Добровольская, Владимира Владимировна
dc.contributor.author Dobrovolska, Volodymyra V.
dc.date.accessioned 2022-11-08T12:14:17Z
dc.date.available 2022-11-08T12:14:17Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Добровольська В. В. Ціноутворення як об'єкт державного регулювання / Володимира Володимирівна Добровольська // Правове життя сучасної України : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 17 вересня 2018 р.) / за ред. Г. О. Ульянової ; уклад.: О. В. Дикий, І. І. Братінов. – Одеса : Гельветика, 2018. – С. 518–522. en_US
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/11300/22181
dc.description Добровольська В. В. Ціноутворення як об'єкт державного регулювання / Володимира Володимирівна Добровольська // Правове життя сучасної України : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 17 вересня 2018 р.) / за ред. Г. О. Ульянової ; уклад.: О. В. Дикий, І. І. Братінов. – Одеса : Гельветика, 2018. – С. 518–522. en_US
dc.language.iso other en_US
dc.publisher ВД "Гельветика" en_US
dc.subject Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE en_US
dc.subject ціноутворення en_US
dc.subject цінова політика держави en_US
dc.subject державне регулювання цін en_US
dc.subject pricing en_US
dc.subject price policy of the state en_US
dc.subject state regulation of prices en_US
dc.title Ціноутворення як об'єкт державного регулювання en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record