Правове регулювання цивільних відносин у сфері управління та обслуговування ОСББFiles in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Спеціалізована вчена рада ДФ 41.086.078
    Спеціалізовану вчену раду ДФ 41.086.078 Національного університету «Одеська юридична академія» з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Савицького Андрія Яковича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань «Право» за спеціальністю «Право» утворено відповідно до Наказу МОН № 1384 від 16 грудня 2021 р. «Про утворення спеціалізованих вчених рад для присудження ступеня доктора філософії, внесення змін до наказів Міністерства освіти і науки України»