Організаційно-правові форми місцевого самоврядування в Україні та США: порівняльно-правове дослідженняFiles in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Спеціалізована вчена рада ДФ 41.086.094
    Спеціалізовану вчену раду ДФ 41.086.094 Національного університету «Одеська юридична академія» з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Гончарової Крістіни Андріївни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань «Право» за спеціальністю «Право» утворено відповідно до Наказу НУ "ОЮА" № 2910-10 від 11 листопада 2022 р. "Про утворення разових спеціалізованих вчених рад для присудження ступеня доктора філософії".