Правове регулювання санкцій у праві Європейського СоюзуFiles in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Спеціалізована вчена рада ДФ 41.086.092
    Спеціалізовану вчену раду ДФ 41.086.092 Національного університету «Одеська юридична академія» з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Абдуллаєва Руслана Алімовича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань «Міжнародні відносини» за спеціальністю «Міжнародне право» утворено відповідно до Наказу НУ "ОЮА" № 2910-10 від 11 листопада 2022 р. "Про утворення разових спеціалізованих вчених рад для присудження ступеня доктора філософії".