Теоретико-правові основи процесуальної оптимізації цивілістичного судочинства

Show simple item record

dc.contributor.author Бобрик, В. І.
dc.contributor.author Бобрик, В. И.
dc.contributor.author Bobbryk, V. I.
dc.date.accessioned 2015-10-12T08:59:33Z
dc.date.available 2015-10-12T08:59:33Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.citation Бобрик В. І. Теоретико-правові основи процесуальної оптимізації цивілістичного судочинства / В. І. Бобрик // Наукові праці Національного університету "Одеська юридична академія" : зб. наук. праць / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), В. М. Дрьомін (заст. голов. ред), Ю. П. Аленін [та ін] ; відп. за вип. В. М. Дрьомін ; МОН України, НУ "ОЮА". - Одеса : Юрид. л-ра, 2014. - Т. 14. - С. 341-346. ru_RU
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11300/2247
dc.description Бобрик В. І. Теоретико-правові основи процесуальної оптимізації цивілістичного судочинства / В. І. Бобрик // Наукові праці Національного університету "Одеська юридична академія" : зб. наук. праць / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), В. М. Дрьомін (заст. голов. ред), Ю. П. Аленін [та ін] ; відп. за вип. В. М. Дрьомін ; МОН України, НУ "ОЮА". - Одеса : Юрид. л-ра, 2014. - Т. 14. - С. 341-346. ru_RU
dc.description.abstract У статті викладаються окремі положення подальшого розвитку цивільного процесу, спрямовані на покращення судочинства в цивільних справах у цілому, забезпечення відповідності встановленого порядку розгляду і вирішення цивільних справ завданням і цілям цивільного судочинства. Визначаються загальні напрями оптимізації цивільного судочинства через удосконалення процесуального порядку та використання процесуальної уніфікації. Наводяться нові підходи до шляхів вирішення вказаних питань, що має грунтуватися на глибокому розумінні змісту і функцій процесуальної оптимізації цивілістичного судочинства, а також природи процесуальної уніфікації як головного вектора процесуальної оптимізації ru_RU
dc.language.iso other ru_RU
dc.publisher Одеса: Юрид. л-ра ru_RU
dc.subject правосуддя ru_RU
dc.subject цивілістичне судочинство ru_RU
dc.subject процесуальне законодавство ru_RU
dc.subject процесуальна оптимізація ru_RU
dc.subject уніфікація ru_RU
dc.subject правосудие ru_RU
dc.subject цивилистическое судопроизводство ru_RU
dc.subject процессуальное законодательство ru_RU
dc.subject процссуальная оптимизация ru_RU
dc.subject унификация ru_RU
dc.subject justice ru_RU
dc.subject civil law proceedings ru_RU
dc.subject procedural law ru_RU
dc.subject process optimization ru_RU
dc.subject unification ru_RU
dc.title Теоретико-правові основи процесуальної оптимізації цивілістичного судочинства ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record