Фінансово - правове регулювання Пенсійного фонду України як державного позабюджетного фондуFiles in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Спеціалізована вчена рада ДФ 41.086.102
    Спеціалізовану вчену раду ДФ 41.086.102 Національного університету «Одеська юридична академія» з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Веселого Владислава Сергійовича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань «Право» за спеціальністю «Право» утворено відповідно до Наказу НУ "ОЮА" № 3119 -10 від 06 грудня 2022 р. "Про утворення разових спеціалізованих вчених рад для присудження ступеня вищої освіти доктора філософії".