Концепція реалізації державної митної справи в концептуальних документах

Show simple item record

dc.contributor.author Федотов, О. П.
dc.contributor.author Федотов, А. П.
dc.contributor.author Fedotov, A. P.
dc.date.accessioned 2015-10-13T07:05:54Z
dc.date.available 2015-10-13T07:05:54Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.citation Федотов О. П. Концепція реалізації державної митної справи в концептуальних документах / О. П. Федотов // Наукові праці Національного університету "Одеська юридична академія" : зб. наук. праць / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), В. М. Дрьомін (заст. голов. ред), Ю. П. Аленін [та ін] ; відп. за вип. В. М. Дрьомін ; МОН України, НУ "ОЮА". - Одеса : Юрид. л-ра, 2014. - Т. 14. - С. 323-331. ru_RU
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11300/2255
dc.description Федотов О. П. Концепція реалізації державної митної справи в концептуальних документах / О. П. Федотов // Наукові праці Національного університету "Одеська юридична академія" : зб. наук. праць / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), В. М. Дрьомін (заст. голов. ред), Ю. П. Аленін [та ін] ; відп. за вип. В. М. Дрьомін ; МОН України, НУ "ОЮА". - Одеса : Юрид. л-ра, 2014. - Т. 14. - С. 323-331. ru_RU
dc.description.abstract Статтю присвячено дослідженню теоретичних засад концепції реалізації державної мит¬ної справи в концептуальних документах. Надано авторське визначення поняття «концеп¬ція реалізації державної митної справи». Доведено, що поняття «концепція» практично пов'язане з концептуальністю державної митної справи. Встановлено, що вагомою складо¬вою концепції є процес виконання її пріоритетної мети. Акцентовано увагу на тому факті, що власна концепція реалізації державної митної справи, яка буде розроблятися та впро¬ваджуватися в діяльність новітньою Державною фіскальною службою України, не повинна прийматися спонтанно задля уникнення ризиків, що стане запорукою належної реалізації державної митної справи. ru_RU
dc.language.iso other ru_RU
dc.subject державна митна справа ru_RU
dc.subject концепція ru_RU
dc.subject концептуальність ru_RU
dc.subject план концепції ru_RU
dc.subject государственное таможенное дело ru_RU
dc.subject концепция ru_RU
dc.subject концептуальность ru_RU
dc.subject план концепции ru_RU
dc.subject state customs ru_RU
dc.subject concept ru_RU
dc.subject conceptual ru_RU
dc.subject concept plan ru_RU
dc.title Концепція реалізації державної митної справи в концептуальних документах ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record