Законне затримання та затримання уповноваженою службовою особою: питання теорії та практики

Show simple item record

dc.contributor.author Гловюк, І. В.
dc.contributor.author Гловюк, И. В.
dc.contributor.author Hlovyuk, I. V.
dc.date.accessioned 2015-10-13T07:23:09Z
dc.date.available 2015-10-13T07:23:09Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.citation Гловюк І. В. Законне затримання та затримання уповноваженою службовою особою: питання теорії та практики / І. В. Гловюк // Наукові праці Національного університету "Одеська юридична академія" : зб. наук. праць / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), В. М. Дрьомін (заст. голов. ред), Ю. П. Аленін [та ін] ; відп. за вип. В. М. Дрьомін ; МОН України, НУ "ОЮА". - Одеса : Юрид. л-ра, 2014. - Т. 14. - С. 299-311. ru_RU
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11300/2256
dc.description Гловюк І. В. Законне затримання та затримання уповноваженою службовою особою: питання теорії та практики / І. В. Гловюк // Наукові праці Національного університету "Одеська юридична академія" : зб. наук. праць / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), В. М. Дрьомін (заст. голов. ред), Ю. П. Аленін [та ін] ; відп. за вип. В. М. Дрьомін ; МОН України, НУ "ОЮА". - Одеса : Юрид. л-ра, 2014. - Т. 14. - С. 299-311. ru_RU
dc.description.sponsorship Стаття присвячена дослідженню проблеми затримання без ухвали слідчого судді у кримінальному провадженні. Здійснено аналіз положень ст.ст. 207, 208 КПК, проблем їх практичної реалізації. Розглянуто практичні проблеми, що виникають у зв'язку зі здійс¬ненням затримання до внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань, відзначено формальну неправомірність таких затримань за діючого формулювання ст. 214 КПК. Сформульовано пропозиції щодо внесення змін та доповнень до КПК щодо затри¬мання як заходу забезпечення кримінального провадження, зокрема: розширення підстав затримання; виключення вказівки на «безпосередньо після вчинення злочину» та «щойно вчинила злочин»; уточнення категорії розшуку, що здійснюється іноземною державою, для затримання особи; можливості здійснення затримання до внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань. ru_RU
dc.language.iso other ru_RU
dc.publisher Одеса: Юрид. л-ра ru_RU
dc.subject законне затримання ru_RU
dc.subject затримання уповноваженою службовою особою ru_RU
dc.subject фізичне затримання ru_RU
dc.subject Єдиний реєстр досудових розслідувань ru_RU
dc.subject міжнародний розшук ru_RU
dc.subject законное задержание ru_RU
dc.subject задержание уполномоченным служебным лицом ru_RU
dc.subject физическое задержание ru_RU
dc.subject Единый реестр досудебных расследований ru_RU
dc.subject международный розыск ru_RU
dc.subject lawful apprehension ru_RU
dc.subject lawful apprehension by a competent official ru_RU
dc.subject physical apprehension ru_RU
dc.subject Integrated Register of Pre-Trial Investigations ru_RU
dc.subject international search ru_RU
dc.title Законне затримання та затримання уповноваженою службовою особою: питання теорії та практики ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record