Право власності на природні об'єкти та їх ресурси у виключній формі: історико-юридичний аспект

Show simple item record

dc.contributor.author Каракаш, Ілля Іванович
dc.contributor.author Каракаш, Илья Иванович
dc.contributor.author Karakash, I. І.
dc.date.accessioned 2015-10-13T08:11:41Z
dc.date.available 2015-10-13T08:11:41Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.citation Каракаш І. І. Право власності на природні об'єкти та їх ресурси у виключній формі: історико-юридичний аспект / І. І. Каракаш // Наукові праці Національного університету "Одеська юридична академія" : зб. наук. праць / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), В. М. Дрьомін (заст. голов. ред), Ю. П. Аленін [та ін] ; відп. за вип. В. М. Дрьомін ; МОН України, НУ "ОЮА". - Одеса : Юрид. л-ра, 2014. - Т. 14. - С. 183-194. ru_RU
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11300/2260
dc.description Каракаш І. І. Право власності на природні об'єкти та їх ресурси у виключній формі: історико-юридичний аспект / І. І. Каракаш // Наукові праці Національного університету "Одеська юридична академія" : зб. наук. праць / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), В. М. Дрьомін (заст. голов. ред), Ю. П. Аленін [та ін] ; відп. за вип. В. М. Дрьомін ; МОН України, НУ "ОЮА". - Одеса : Юрид. л-ра, 2014. - Т. 14. - С. 183-194. ru_RU
dc.description.abstract У статті розглядаються теоретичні проблеми формування концепції права виключної державної власності на основні природні об'єкти та їх ресурси, її використання у зако¬нотворчій діяльності та закріплення в загальносоюзному та українському законодавстві у першій половині 20-го століття. Підкреслюється, що загальнонародна власність на основні природні об'єкти фактично була підмінена правом виключної державної власності, без юридичного визначення суб'єкта-володаря цим правом. ru_RU
dc.language.iso other ru_RU
dc.publisher Одеса: Юрид. л-ра ru_RU
dc.subject природні об'єкти ru_RU
dc.subject природні ресурси ru_RU
dc.subject націоналізація і соціалізація землі ru_RU
dc.subject виключної власності ru_RU
dc.subject природные объекты ru_RU
dc.subject природные ресурсы ru_RU
dc.subject национализация и социали¬зация земли ru_RU
dc.subject право исключительной собственности ru_RU
dc.subject natural objects ru_RU
dc.subject natural resources ru_RU
dc.subject nationalization and socialization of the land ru_RU
dc.subject right to exclusive ownership ru_RU
dc.title Право власності на природні об'єкти та їх ресурси у виключній формі: історико-юридичний аспект ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record