Комп‘ютерна схемотехніка та архітектура комп‘ютерів : навч. посібник

Show simple item record

dc.contributor.author Задерейко, О. В.
dc.contributor.author Логінова, Н. І.
dc.contributor.author Трофименко, О. Г.
dc.contributor.author Манаков, С. Ю.
dc.contributor.author Толокнов, А. А.
dc.contributor.author Гура, В. І.
dc.date.accessioned 2022-12-26T12:56:40Z
dc.date.available 2022-12-26T12:56:40Z
dc.date.issued 2022
dc.identifier.citation Комп‘ютерна схемотехніка та архітектура комп‘ютерів : навч. посібник / О. В. Задерейко, Н. І. Логінова, О. Г. Трофименко, С. В. Манаков, А. А.Толокнов, В. І. Гура; Нац. ун-т «Одеська юридична академія». - 2-ге вид. перероб. і доповн. – Одеса : Фенікс, 2022. – 233 с. – Режим доступу : https://hdl.handle.net/11300/22764. en_US
dc.identifier.isbn ISBN 978-966-928-830-1
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/11300/22764
dc.description Комп‘ютерна схемотехніка та архітектура комп‘ютерів : навч. посібник / О. В. Задерейко, Н. І. Логінова, О. Г. Трофименко, С. В. Манаков, А. А.Толокнов, В. І. Гура; Нац. ун-т «Одеська юридична академія». - 2-ге вид. перероб. і доповн. – Одеса : Фенікс, 2022. – 233 с. – Режим доступу : https://hdl.handle.net/11300/22764. en_US
dc.description.abstract Розглянуто основні принципи схематичної побудови основних вузлів персонального комп’ютера, що формують багаторівневу структурну організацію комп’ютерних систем. Призначено для підготовки до лекційних занять і практичних робіт, які виконуються в межах навчальної дисципліни, присвяченої вивченню фундаментальних основ комп’ютерної схемотехніки та архітектури комп’ютерів майбутніми ІТ-спеціалістами. en_US
dc.description.abstract The basic principles of schematic construction of the main nodes of a personal computer that form a multi-level structural organization of computer systems are considered. It is intended for preparation for lectures and practical work performed within the framework of the academic discipline devoted to the study of the fundamental foundations of computer circuitry and computer architecture by future IT specialists.
dc.publisher Одеса : Фенікс en_US
dc.subject характеристики комп’ютерної техніки en_US
dc.subject архітектура комп’ютерів en_US
dc.subject цифрові сигнали en_US
dc.subject теорема Котельникова en_US
dc.subject різновиди систем числення en_US
dc.subject системи числення en_US
dc.subject логічні функції en_US
dc.subject закони алгебри логіки en_US
dc.subject співвідношення алгебри логіки en_US
dc.subject комбінаційні схеми en_US
dc.subject цифрові автомати en_US
dc.subject перетворення аналогових сигналів у цифрові en_US
dc.subject розрядність АЦП en_US
dc.subject архітектура АЦП en_US
dc.subject архітектура послідовного наближення en_US
dc.subject перетворення цифрових сигналів в аналогові en_US
dc.subject цифро-аналогові перетворювачі en_US
dc.subject характеристики логічних елементів en_US
dc.subject тригери en_US
dc.subject Лічильники en_US
dc.subject дешифратори en_US
dc.subject шифратори en_US
dc.subject мультиплексори en_US
dc.subject демультиплексори en_US
dc.subject суматори en_US
dc.subject пам'ять комп’ютерів en_US
dc.subject статичні запам'ятаючі пристрої en_US
dc.subject динамічна пам'ять en_US
dc.subject програмування МП 8086 en_US
dc.subject characteristics of computer equipment en_US
dc.subject computer architecture en_US
dc.title Комп‘ютерна схемотехніка та архітектура комп‘ютерів : навч. посібник en_US
dc.type Book en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record