Оперативно-розшукова протидія серійним убивствам, вчинюваним сексуальними маніяками

Show simple item record

dc.contributor.author Перепелиця, М. М.
dc.contributor.author Перепелица, Н. Н.
dc.contributor.author Perepelytsia, M. M.
dc.date.accessioned 2015-10-13T12:18:00Z
dc.date.available 2015-10-13T12:18:00Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.citation Перепелиця М. М. Оперативно-розшукова протидія серійним убивствам, вчинюваним сексуальними маніяками / М. М. Перепелиця // Наукові праці Національного університету "Одеська юридична академія" : зб. наук. праць / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), В. М. Дрьомін (заст. голов. ред), Ю. П. Аленін [та ін] ; відп. за вип. В. М. Дрьомін ; МОН України, НУ "ОЮА". - Одеса : Юрид. л-ра, 2014. - Т. 14. - С. 347-354. ru_RU
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11300/2277
dc.description Перепелиця М. М. Оперативно-розшукова протидія серійним убивствам, вчинюваним сексуальними маніяками / М. М. Перепелиця // Наукові праці Національного університету "Одеська юридична академія" : зб. наук. праць / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), В. М. Дрьомін (заст. голов. ред.), Ю. П. Аленін [та ін] ; відп. за вип. В. М. Дрьомін ; МОН України, НУ "ОЮА". - Одеса : Юрид. л-ра, 2014. - Т. 14. - С. 347-354. ru_RU
dc.description.abstract У статті проаналізовано особливості оперативно-розшукової протидії серійним убивствам, які вчиняються сексуальними маніяками. Наведено визначення серійного вбивства та класифікацію осіб, які їх вчиняють. Охарактеризовано типову поведінку сексуальних маніяків, надано їх психологічний портрет. Запропоновано комплекс заходів, які потрібно вживати оперативним підрозділам для протидії серійним убивствам. Проаналізовано відповідні попереджувальні механізми оперативно-розшукового характеру. Обґрунтовано потребу в додаткових функціях аналітичних підрозділів щодо протидії серійним сексуальним убивствам. ru_RU
dc.language.iso other ru_RU
dc.publisher Одеса: Юрид. л-ра ru_RU
dc.subject серійне вбивство ru_RU
dc.subject сексуальний маніяк ru_RU
dc.subject оперативно-розшукова діяльність ru_RU
dc.subject попередження ru_RU
dc.subject правоохоронні органи ru_RU
dc.subject серийное убийство ru_RU
dc.subject сексуальный маньяк ru_RU
dc.subject оперативно-розыскная деятельность ru_RU
dc.subject предупреждение ru_RU
dc.subject правоохранительные органы ru_RU
dc.subject serial murder ru_RU
dc.subject sexual maniac ru_RU
dc.subject special investigation activity ru_RU
dc.subject prevention ru_RU
dc.subject law enforcement ru_RU
dc.title Оперативно-розшукова протидія серійним убивствам, вчинюваним сексуальними маніяками ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record