Проблеми відповідальності фінансової установи за договором банківського рахунку ( на прикладі обігу банківських металів )

Show simple item record

dc.contributor.author Подцерковний, Олег Петрович
dc.contributor.author Подцерковный, Олег Петрович
dc.contributor.author Podtserkovnyi, O. P.
dc.date.accessioned 2015-10-15T06:37:17Z
dc.date.available 2015-10-15T06:37:17Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.citation Подцерковний О. П. Проблеми відповідальності фінансової установи за договором банківського рахунку ( на прикладі обігу банківських металів ) / О. П. Подцерковний // Наукові праці Національного університету "Одеська юридична академія" : зб. наук. праць / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), В. М. Дрьомін (заст. голов. ред), Ю. П. Аленін [та ін] ; відп. за вип. В. М. Дрьомін ; МОН України, НУ "ОЮА". - Одеса : Юрид. л-ра, 2014. - Т. 14. - С. 97-105. ru_RU
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11300/2280
dc.description Подцерковний О. П. Проблеми відповідальності фінансової установи за договором банківського рахунку ( на прикладі обігу банківських металів ) / О. П. Подцерковний // Наукові праці Національного університету "Одеська юридична академія" : зб. наук. праць / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), В. М. Дрьомін (заст. голов. ред), Ю. П. Аленін [та ін] ; відп. за вип. В. М. Дрьомін ; МОН України, НУ "ОЮА". - Одеса : Юрид. л-ра, 2014. - Т. 14. - С. 97-105. ru_RU
dc.description.abstract У статті досліджується правова природа договору банківського рахунку з позиції застосування засобів відповідальності до фінансової установи під час зберігання банківських металів. Зроблено висновок, що грошові зобов'язання з оплати коштів у разі неможливості повернути банківські метали не можуть тлумачитися такими, що постають із договору банківського вкладу, договору банківського рахунку чи зобов'язання з виконання платіжного доручення в розумінні положень Цивільного кодексу України. ru_RU
dc.language.iso other ru_RU
dc.publisher Одеса: Юрид. л-ра ru_RU
dc.subject фінансові установи ru_RU
dc.subject грошові зобов'язання ru_RU
dc.subject договір банківського рахунку ru_RU
dc.subject банківські метали ru_RU
dc.subject платіжне доручення ru_RU
dc.subject Цивільний кодекс України ru_RU
dc.subject финансовые учреждения ru_RU
dc.subject денежные обязательства ru_RU
dc.subject договор банковского счета ru_RU
dc.subject банковские металлы ru_RU
dc.subject платежное поручение ru_RU
dc.subject Гражданский кодекс Украины ru_RU
dc.subject financial institutions ru_RU
dc.subject money liabilities ru_RU
dc.subject bank account agreement ru_RU
dc.subject precious metals ru_RU
dc.subject money order ru_RU
dc.subject Civil Code of Ukraine ru_RU
dc.title Проблеми відповідальності фінансової установи за договором банківського рахунку ( на прикладі обігу банківських металів ) ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record