Перспективи запровадження амністії капіталів в Україні з урахуванням зарубіжного досвіду (частина перша)

Show simple item record

dc.contributor.author Рядінська, В. О.
dc.contributor.author Рядинская, В. А.
dc.contributor.author Ryadinskaya, V. A.
dc.date.accessioned 2015-10-15T07:56:59Z
dc.date.available 2015-10-15T07:56:59Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.citation Рядінська В. О. Перспективи запровадження амністії капіталів в Україні з урахуванням зарубіжного досвіду (частина перша) / В. О. Рядінська // Наукові праці Національного університету "Одеська юридична академія" : зб. наук. праць / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), В. М. Дрьомін (заст. голов. ред.), Ю. П. Аленін [та ін] ; відп. за вип. В. М. Дрьомін ; МОН України, НУ "ОЮА". - Одеса : Юрид. л-ра, 2014. - Т. 14. - С. 402-410. ru_RU
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11300/2285
dc.description Рядінська В. О. Перспективи запровадження амністії капіталів в Україні з урахуванням зарубіжного досвіду (частина перша) / В. О. Рядінська // Наукові праці Національного університету "Одеська юридична академія" : зб. наук. праць / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), В. М. Дрьомін (заст. голов. ред.), Ю. П. Аленін [та ін] ; відп. за вип. В. М. Дрьомін ; МОН України, НУ "ОЮА". - Одеса : Юрид. л-ра, 2014. - Т. 14. - С. 402-410. ru_RU
dc.description.abstract Аналізуючи проект Закону України про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України (щодо податкової реформи), яким запроваджується порядок разового декларування фізичними особами коштів і майна, автор доходить висновку про спробу запровадження в Україні амністії капіталів. Автор розглядає світовий досвід запровадження амністії капіталів, як негативний (в Аргентині, Бельгії, Індії, країнах пострадянського простору), так і позитивний (в Італії, Туреччині), визначає причини й наслідки таких амністій, на підставі чого розробляє пропозиції запровадження амністії капіталів в Україні. ru_RU
dc.language.iso other ru_RU
dc.publisher Одеса: Юрид. л-ра ru_RU
dc.subject економічна амністія ru_RU
dc.subject разова (нульова) декларація ru_RU
dc.subject амністія капіталів ru_RU
dc.subject экономическая амнистия ru_RU
dc.subject амнистия капиталов ru_RU
dc.subject разовая (нулевая) декларация ru_RU
dc.subject economic amnesty ru_RU
dc.subject amnesty of capital ru_RU
dc.subject single (zero) return ru_RU
dc.title Перспективи запровадження амністії капіталів в Україні з урахуванням зарубіжного досвіду (частина перша) ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record