Національний інформаційний простір України: проблеми та перспективи розвитку

Show simple item record

dc.contributor.author Матвієнків, С. М.
dc.contributor.author Шмаленко, Ю. І.
dc.contributor.author Кольцов, В. М.
dc.date.accessioned 2023-01-03T14:33:54Z
dc.date.available 2023-01-03T14:33:54Z
dc.date.issued 2022
dc.identifier.citation Матвієнків, С. М. Опозиція «легкість-тяжкість» як метафора історичних типів суспільств / С. М. Матвієнків, Ю. І. Шмаленко, В. М. Кольцов // Актуальні проблеми філософії та соціології : Наукове фахове видання / Голов. ред. С. Г. Секундант, відпов. ред. Д. В. Яковлев ; Міністерство освіти і науки України ; Національний університет "Одеська юридична академія". - Видавничий дім «Гельветика», 2022. - Вип. 37. - С. 223-227. en_US
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/11300/22884
dc.description Матвієнків, С. М. Опозиція «легкість-тяжкість» як метафора історичних типів суспільств / С. М. Матвієнків, Ю. І. Шмаленко, В. М. Кольцов // Актуальні проблеми філософії та соціології : Наукове фахове видання / Голов. ред. С. Г. Секундант, відпов. ред. Д. В. Яковлев ; Міністерство освіти і науки України ; Національний університет "Одеська юридична академія". - Видавничий дім «Гельветика», 2022. - Вип. 37. - С. 223-227. en_US
dc.description.abstract У статті обґрунтовано, що процес входження України у світовий інформаційний простір супроводжується певними труднощами та проблемами. Доведено, що інформаційний простір України є чинником формування консолідованої української спільноти та складовою частиною європейського та світового інформаційного простору. Саме ефективний інформаційний простір забезпечує побудову інформаційного суспільства та входження України до світової інформаційної спільноти. Національний інформаційний простір України об’єднує в собі національну інформаційну інфраструктуру та національні інформаційні ресурси, що дозволяють забезпечувати інформаційну взаємодію громадян, суспільства і держави. Зазначено, що державна інформаційна політика забезпечує поступальний рух України до побудови інформаційного суспільства та сприяє створенню і розвитку ефективного інформаційного простору. Виявлено, що нові виклики, які постали перед Україною (збройна агресія, внутрішньополітичні конфлікти, динамічний розвиток інформаційних технологій), загострюють питання національної та інформаційної безпеки сучасної України. Загрозою для інформаційного простору України є інформаційно-психологічна війна, яка ведеться в інформаційному просторі України державою-агресором російською федерацією з метою досягнення власних зовнішньополітичних цілей. Підкреслено, що пріоритетом сучасної державної політики та національної безпеки має стати зміцнення та захист національного інформаційного простору України, зважаючи на його актуальність і значущість в сучасних умовах. Показано, що одним із найважливіших інструментів захисту національних інтересів в інформаційній сфері є політика формування проукраїнського національно-культурного простору. Звернута увага на те, що складовою частиною забезпечення національної безпеки та суверенітету України є зміцнення та захист національного інформаційного простору України, інтеграція українського інформаційного сегмента у світовий інформаційний простір. en_US
dc.publisher Видавничий дім «Гельветика» en_US
dc.subject національний інформаційний простір України en_US
dc.subject інформаційне суспільство en_US
dc.subject державна інформаційна політика en_US
dc.subject інформаційна безпека en_US
dc.subject інформаційні ресурси en_US
dc.subject масмедіа en_US
dc.subject national information space of Ukraine en_US
dc.subject information society en_US
dc.subject state information policy en_US
dc.subject information security en_US
dc.subject information resources en_US
dc.subject mass media en_US
dc.title Національний інформаційний простір України: проблеми та перспективи розвитку en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record