Методологія порівняльного правознавства в контексті акультураційних процесів (структурний і системний аналіз)

Show simple item record

dc.contributor.author Ситар, І. М.
dc.contributor.author Ситар, И. М.
dc.contributor.author Sitar, I. М.
dc.date.accessioned 2015-10-15T08:26:26Z
dc.date.available 2015-10-15T08:26:26Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.citation Ситар І. М. Методологія порівняльного правознавства в контексті акультураційних процесів (структурний і системний аналіз) / І. М. Ситар // Наукові праці Національного університету "Одеська юридична академія" : зб. наук. праць / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), В. М. Дрьомін (заст. голов. ред.), Ю. П. Аленін [та ін] ; відп. за вип. В. М. Дрьомін ; МОН України, НУ "ОЮА". - Одеса : Юрид. л-ра, 2014. - Т. 14. - С. 411-422, ru_RU
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11300/2288
dc.description Ситар І. М. Методологія порівняльного правознавства в контексті акультураційних процесів (структурний і системний аналіз) / І. М. Ситар // Наукові праці Національного університету "Одеська юридична академія" : зб. наук. праць / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), В. М. Дрьомін (заст. голов. ред.), Ю. П. Аленін [та ін] ; відп. за вип. В. М. Дрьомін ; МОН України, НУ "ОЮА". - Одеса : Юрид. л-ра, 2014. - Т. 14. - С. 411-422, ru_RU
dc.description.abstract Розглянуто проблему розуміння методології порівняльного правознавства в контексті акультураційних процесів. Зазначено, що для аналізу й ефективного досягнення мети акультураційного процесу варто застосовувати весь методологічний інструментарій порівняльного правознавства, а також здійснити юридизацію загальнофілософської методології в сучасному підході до дослідження акультурації в праві. ru_RU
dc.language.iso other ru_RU
dc.publisher Одеса: Юрид. л-ра ru_RU
dc.subject методологія права ru_RU
dc.subject методологія порівняльного правознавства ru_RU
dc.subject методологія акультураційних процесів ru_RU
dc.subject юридизація методології порівняльного правознавства ru_RU
dc.subject методология права ru_RU
dc.subject методология сравнительного правоведения ru_RU
dc.subject методология аккультурационных процессов ru_RU
dc.subject юридизация методологии сравнительного правоведения ru_RU
dc.subject methodology of law ru_RU
dc.subject comparative law methodology ru_RU
dc.subject methodology of acculturation processes ru_RU
dc.subject juridisation of comparative law methodology ru_RU
dc.title Методологія порівняльного правознавства в контексті акультураційних процесів (структурний і системний аналіз) ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record