Антропологічні й аксіологічні детермінанти правового контрактивізму

Show simple item record

dc.contributor.author Юдін, З. М.
dc.contributor.author Юдин, З. М.
dc.contributor.author Yudin, Z. M.
dc.date.accessioned 2015-10-15T11:29:44Z
dc.date.available 2015-10-15T11:29:44Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.citation Юдін З. М. Антропологічні й аксіологічні детермінанти правового контрактивізму / З. М. Юдін // Наукові праці Національного університету "Одеська юридична академія" : зб. наук. праць / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), В. М. Дрьомін (заст. голов. ред.), Ю. П. Аленін [та ін] ; відп. за вип. В. М. Дрьомін ; МОН України, НУ "ОЮА". - Одеса : Юрид. л-ра, 2014. - Т. 14. - С. 332-340. ru_RU
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11300/2292
dc.description Юдін З. М. Антропологічні й аксіологічні детермінанти правового контрактивізму / З. М. Юдін // Наукові праці Національного університету "Одеська юридична академія" : зб. наук. праць / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), В. М. Дрьомін (заст. голов. ред.), Ю. П. Аленін [та ін] ; відп. за вип. В. М. Дрьомін ; МОН України, НУ "ОЮА". - Одеса : Юрид. л-ра, 2014. - Т. 14. - С. 332-340. ru_RU
dc.description.abstract У статті розглядаються методологічні аспекти використання юридичної антропології й аксіології під час формування основоположних ідей правового контрактивізму. З точки зору антропології показано, що договір формує особливу сферу неофіційного права. Аксіологічний підхід використовується для обґрунтування системи властивостей договору в сучасному праві. ru_RU
dc.language.iso other ru_RU
dc.publisher Одеса: Юрид. л-ра ru_RU
dc.subject правовий контрактивізм ru_RU
dc.subject договір ru_RU
dc.subject юридична антропологія ru_RU
dc.subject правова аксіологія ru_RU
dc.subject методологія права ru_RU
dc.subject правовой контрактивизм ru_RU
dc.subject договор ru_RU
dc.subject юридическая антропология ru_RU
dc.subject правовая аксиология ru_RU
dc.subject методология права ru_RU
dc.subject legal contractivism ru_RU
dc.subject contract ru_RU
dc.subject legal anthropology ru_RU
dc.subject legal axiology ru_RU
dc.subject methodology of law ru_RU
dc.title Антропологічні й аксіологічні детермінанти правового контрактивізму ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record