Права людини в порівняльному вимірі : методичні рекомендації

Show simple item record

dc.contributor.author Терлецький, Дмитро Сергійович
dc.contributor.author Терлецький, Д. С.
dc.contributor.author Terletskyi, Dmytro S.
dc.contributor.author Батан, Юрій Дмитрович
dc.contributor.author Batan, Yurii D.
dc.contributor.author Батан, Ю. Д.
dc.date.accessioned 2023-01-12T21:49:01Z
dc.date.available 2023-01-12T21:49:01Z
dc.date.issued 2022
dc.identifier.citation Терлецький Д. С. Права людини в порівняльному вимірі : метод. рекомендації [Електронне видання] / Д. С. Терлецький, Ю. Д. Батан ; НУ «ОЮА». – Одеса : Фенікс, 2022. – 44 с. – Режім доступу : https://doi.org/10.32837/11300.23034. en_US
dc.identifier.isbn 978-966-928-858-5
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/11300/23034
dc.description Терлецький Д. С. Права людини в порівняльному вимірі : метод. рекомендації [Електронне видання] / Д. С. Терлецький, Ю. Д. Батан ; НУ «ОЮА». – Одеса : Фенікс, 2022. – 44 с. – Режім доступу : https://doi.org/10.32837/11300.23034. en_US
dc.description.abstract Навчально-методичний посібник підготовлено відповідно до вимог державних освітніх стандартів для викладачів закладів вищої освіти та здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, що навчаються за спеціальністю 293 «Міжнародне право». en_US
dc.description.abstract The educational and methodical guide was prepared in accordance with the requirements state educational standards for teachers of higher education institutions and applicants of higher education of the first (bachelor's) level studying at specialty 293 "International Law".
dc.language.iso other en_US
dc.publisher Одеса : Фенікс en_US
dc.subject сутність та зміст прав людини en_US
dc.subject права людини і конституційні права en_US
dc.subject конституційний статус людини en_US
dc.subject обмеження конституційних прав en_US
dc.subject юридичні гарантії захисту конституційних прав en_US
dc.subject the essence and content of human rights en_US
dc.subject human rights and constitutional rights en_US
dc.subject constitutional status of a person en_US
dc.subject limitation of constitutional rights en_US
dc.subject legal guarantees of protection of constitutional rights en_US
dc.subject Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE en_US
dc.title Права людини в порівняльному вимірі : методичні рекомендації en_US
dc.type Book en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record