Жінки в адвокатурі Франції: історичний екскурс

Show simple item record

dc.contributor.author Аніщук, Н. В.
dc.contributor.author Анищук, Н. В.
dc.contributor.author Anischuk, N. V.
dc.date.accessioned 2015-10-19T12:26:44Z
dc.date.available 2015-10-19T12:26:44Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.citation Аніщук Н. В. Жінки в адвокатурі Франції: історичний екскурс / Н. В. Аніщук // Наукові праці Національного університету «Одеська юридичної академія»: зб. наук. пр./ редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), М. В. Афанасьєва (заст. голов. ред.), Ю. П. Аленін [та ін.] ; відп. за вип. М. В. Афанасьєва, МОН України, НУ ОЮА.- Одеса: Юрид. л-ра, 2014.-Т. 15.-С. 112-118. ru_RU
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11300/2317
dc.description Аніщук Н. В. Жінки в адвокатурі Франції: історичний екскурс / Н. В. Аніщук // Наукові праці Національного університету «Одеська юридичної академія»: зб. наук. пр./ редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), М. В. Афанасьєва (заст. голов. ред.), Ю. П. Аленін [та ін.] ; відп. за вип. М. В. Афанасьєва, МОН України, НУ ОЮА.- Одеса: Юрид. л-ра, 2014.-Т. 15.-С. 112-118. ru_RU
dc.description.abstract Стаття присвячена історичному екскурсу в адвокатуру Франції щодо діяльності перших жінок-адвокатів. Гендерний аналіз, застосований під час дослідження, надає можливість у межах проблеми забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків по-новому розкрити сутність інституту адвокатури в контексті фемінізації юридичної професії. ru_RU
dc.language.iso other ru_RU
dc.publisher Одеса: Юрид. л-ра ru_RU
dc.subject жінки-адвокати ru_RU
dc.subject адвокатура Франції ru_RU
dc.subject фемінізація адвокатури ru_RU
dc.subject рівноправ'я жінок і чоловіків ru_RU
dc.subject емансипація жінок ru_RU
dc.subject гендерна рівність в адвокатурі ru_RU
dc.subject женщины-адвокаты ru_RU
dc.subject адвокатура Франции ru_RU
dc.subject феминизация адвокатуры ru_RU
dc.subject равноправие женщин и мужчин ru_RU
dc.subject эмансипация женщин ru_RU
dc.subject гендерное равенство в адвокатуре ru_RU
dc.subject women-barristers ru_RU
dc.subject the Bar of France ru_RU
dc.subject the feminization of the legal profession ru_RU
dc.subject equality between women and men ru_RU
dc.subject emancipation women ru_RU
dc.subject gender equality in the legal profession ru_RU
dc.title Жінки в адвокатурі Франції: історичний екскурс ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record