Актуальні проблеми політики. - 2014. - Випуск 51

Актуальні проблеми політики. - 2014. - Випуск 51

 

Актуальні проблеми політики : зб. наук. пр. Вип. 51 / голов. ред. С. В. Ківалов ; НУ ОЮА ; Південноукр. центр гендер. проблем. - Одеса : Фенікс, 2014. – 495 c.- Редкол.:Л. І. Кормич, М. А. Польовий, Ю. П. Аленін, Б. П. Андресюк, В. С. Богданов, К. М. Вітман, Е. А. Гансова, М. А. Дамірлі, Є. В. Додін, І. М. Коваль, Б. А. Кормич, М. П. Лукашевич, С. М. Наумкіна, В. М. Оніщук, А. О. Сіленко, Є. О. Харитонов, Д. С. Шелест

Recent Submissions

View more