Концепція здійснення посередницької діяльності у сфері державної митної справи

Show simple item record

dc.contributor.author Федотов, О. П.
dc.contributor.author Федотов, А. П.
dc.contributor.author Fedotov, О. P.
dc.date.accessioned 2015-10-20T07:06:15Z
dc.date.available 2015-10-20T07:06:15Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.citation Федотов О. П. Концепція здійснення посередницької діяльності у сфері державної митної справи / О. П. Федотов // Наукові праці Національного університету «Одеська юридичної академія»: зб. наук. пр./ редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), М. В. Афанасьєва (заст. голов. ред.), Ю. П. Аленін [та ін.] ; відп. за вип. М. В. Афанасьєва, МОН України, НУ ОЮА.- Одеса: Юрид. л-ра, 2014.-Т. 15.-С. 285-298. ru_RU
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11300/2328
dc.description Федотов О. П. Концепція здійснення посередницької діяльності у сфері державної митної справи / О. П. Федотов // Наукові праці Національного університету «Одеська юридичної академія»: зб. наук. пр./ редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), М. В. Афанасьєва (заст. голов. ред.), Ю. П. Аленін [та ін.] ; відп. за вип. М. В. Афанасьєва, МОН України, НУ ОЮА.- Одеса: Юрид. л-ра, 2014.-Т. 15.-С. 285-298. ru_RU
dc.description.abstract У статті на основі аналізу чинного законодавства України розкрито зміст та сутність посередницької діяльності у сфері державної митної справи. Надано авторське визначення поняття «митний посередник». Встановлено, що на сьогодні існує чимало проблем та недоопрацювань, що стосуються організаційно-правових засад посередницької діяльності у сфері державної митної справи. Акцентовано увагу на тому факті, що найважливішим питанням, яке стосується посередницької діяльності у сфері державної митної справи, є законодавчо-правова невизначеність та суперечність деяких аспектів функціонування суб'єктів митного посередництва. Обгрунтовано той факт, що до категорії митних посередників можливо віднести митних брокерів, утримувачів складів тимчасового зберігання, а також митних складів відкритого типу, утримувачів вільної митної зони комерційного або сервісного типу та вантажних митних комплексів. Водночас такий суб'єкт, як власник магазину безмитної торгівлі здійснює підприємницьку діяльність у сфері державної митної справи, хоча вона фактично не є посередницькою. ru_RU
dc.language.iso other ru_RU
dc.publisher Одеса: Юрид. л-ра ru_RU
dc.subject державна митна справа ru_RU
dc.subject посередницькі послуги ru_RU
dc.subject митні послуги ru_RU
dc.subject митний посередник ru_RU
dc.subject митний брокер ru_RU
dc.subject вантажний митний комплекс ru_RU
dc.subject вільна митна зона ru_RU
dc.subject митний склад ru_RU
dc.subject склад тимчасового зберігання ru_RU
dc.subject государственное таможенное дело ru_RU
dc.subject посреднические услуги ru_RU
dc.subject таможенные услуги ru_RU
dc.subject таможенный посредник ru_RU
dc.subject таможенный брокер ru_RU
dc.subject грузовой таможенный комплекс ru_RU
dc.subject свободная таможенная зона ru_RU
dc.subject таможенный склад ru_RU
dc.subject склад временного хранения ru_RU
dc.subject state customs business ru_RU
dc.subject agency work ru_RU
dc.subject customs services ru_RU
dc.subject customs agent ru_RU
dc.subject customs broker ru_RU
dc.subject freight customs complex ru_RU
dc.subject free customs zone ru_RU
dc.subject customs warehouse ru_RU
dc.subject temporary storage warehouse ru_RU
dc.title Концепція здійснення посередницької діяльності у сфері державної митної справи ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record