Версальська декларація – новий етап у зовнішній політиці та політиці безпеки ЄС

Show simple item record

dc.contributor.author Акіменко, Юлія Юріївна
dc.contributor.author Акіменко, Ю. Ю.
dc.contributor.author Акименко, Юлия Юрьевна
dc.contributor.author Akimenko, Yuliia Yu.
dc.contributor.author Бєлогубова, Оксана Олександівна
dc.contributor.author Бєлогубова, О. О.
dc.contributor.author Белогубова, Оксана Александровна
dc.contributor.author Bielohubova, Oksana O.
dc.date.accessioned 2023-02-08T10:41:39Z
dc.date.available 2023-02-08T10:41:39Z
dc.date.issued 2022
dc.identifier.citation Акіменко Ю. Ю. Версальська декларація – новий етап у зовнішній політиці та політиці безпеки ЄС / Ю. Ю. Акіменко, О. О. Бєлогубова // Права людини в період збройних конфліктів : Зб. матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції присвяч. 25-річчю Національного університету «Одеська юридична академія» (м. Одеса, 18 листопада 2022 р.) / Нац. ун-т «Одеська юридична академія» ; каф. міжнародного та європейського права НУ «ОЮА» : у 2 т. – Одеса, 2022. - С. 92-98. en_US
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/11300/23337
dc.description Акіменко Ю. Ю. Версальська декларація – новий етап у зовнішній політиці та політиці безпеки ЄС / Ю. Ю. Акіменко, О. О. Бєлогубова // Права людини в період збройних конфліктів : Зб. матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції присвяч. 25-річчю Національного університету «Одеська юридична академія» (м. Одеса, 18 листопада 2022 р.) / Нац. ун-т «Одеська юридична академія» ; каф. міжнародного та європейського права НУ «ОЮА» : у 2 т. – Одеса, 2022. - С. 92-98. en_US
dc.language.iso other en_US
dc.publisher Одеса en_US
dc.subject Версальська декларація en_US
dc.subject Європейська політика сусідства en_US
dc.subject План дій Україна-ЄС en_US
dc.subject зовнішня політика en_US
dc.subject політика безпеки en_US
dc.subject Versailles Declaration en_US
dc.subject European Neighborhood Policy en_US
dc.subject Ukraine-EU Action Plan en_US
dc.subject foreign policy en_US
dc.subject security policy en_US
dc.subject Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Social sciences::Political science en_US
dc.title Версальська декларація – новий етап у зовнішній політиці та політиці безпеки ЄС en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record