Права людини у зовнішній політиці держави за концепцією людського розвитку

Show simple item record

dc.contributor.author Войтович, Павло Петрович
dc.contributor.author Войтович, П. П.
dc.contributor.author Войтович, Павел Петрович
dc.contributor.author Voitovych, Pavlo P.
dc.date.accessioned 2023-02-08T11:17:11Z
dc.date.available 2023-02-08T11:17:11Z
dc.date.issued 2022
dc.identifier.citation Войтович П. П. Права людини у зовнішній політиці держави за концепцією людського розвитку / П. П. Войтович // Права людини в період збройних конфліктів : Зб. матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції присвяч. 25-річчю Національного університету «Одеська юридична академія» (м. Одеса, 18 листопада 2022 р.) / Нац. ун-т «Одеська юридична академія» ; каф. міжнародного та європейського права НУ «ОЮА» : у 2 т. – Одеса, 2022. - С. 98-103. en_US
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/11300/23338
dc.description Войтович П. П. Права людини у зовнішній політиці держави за концепцією людського розвитку / П. П. Войтович // Права людини в період збройних конфліктів : Зб. матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції присвяч. 25-річчю Національного університету «Одеська юридична академія» (м. Одеса, 18 листопада 2022 р.) / Нац. ун-т «Одеська юридична академія» ; каф. міжнародного та європейського права НУ «ОЮА» : у 2 т. – Одеса, 2022. - С. 98-103. en_US
dc.language.iso other en_US
dc.publisher Одеса en_US
dc.subject світова політика en_US
dc.subject суб’єкт міжнародного права en_US
dc.subject правовий вибір en_US
dc.subject зовнішня політика en_US
dc.subject концепція «розвитку людини» en_US
dc.subject world politics en_US
dc.subject subject of international law en_US
dc.subject legal choice en_US
dc.subject foreign policy en_US
dc.subject concept of "human development" en_US
dc.subject Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE en_US
dc.subject Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Social sciences::Political science en_US
dc.title Права людини у зовнішній політиці держави за концепцією людського розвитку en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record