Кафедра економіки і міжнародних економічних відносин

Кафедра економіки і міжнародних економічних відносин

 

Collections in this community

Recent Submissions

 • Райчева, Л. І.; Райчева, Лариса Іванівна (Одеса : Міжнародний гуманітарний університет, 2023)
 • Дишкантюк, Оксана Володимирівна; Дишкантюк, О. В.; Потьомкін, Л. М.; Потьомкін, Леонід Миколайович; Власюк, К. В.; Власюк, Каріна Вікторівна (2021)
  Сектори індустрії гостинності, зокрема туристичний, готельний і ресторанний бізнес, індустрія розваг та транспорт, найбільше постраждали від пандемії COVID-19. У статті здійснено аналіз світового досвіду, який ...
 • Нестерова, Катерина Сергіївна; Нестерова, К. С.; Нестерова, Екатерина Сергеевна; Nesterova, Kateryna S.; Яковенко, Алла Олексіївна; Яковенко, А. О.; Яковенко, Алла Алексеевна; Yakovenko, Alla O.; Корощенко, Микола Миколайович; Корощенко, М. М.; Корощенко, Николай Николаевич; Koroshchenko, Mykola M.; Koroshenko, Mykola M. (Київ, 2021)
  In modern conditions, the climate agenda is one of the key in the international arena, as climate threats are already a «mass weapon» that destroys not only traditional sectors of the national economy, especially ...
 • Рассаднікова, Світлана Іванівна; Рассаднікова, С. І.; Рассадникова, Светлана Ивановна; Rassadnikova, Svitlana I.; Rassadnykova, Svitlana (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021)
 • Нестерова, Катерина Сергіївна; Нестерова, К. С.; Нестерова, Екатерина Сергеевна; Nesterova, Kateryna S.; Гришова, Інна Юріївна; Гришова, І. Ю.; Гришова, Инна Юрьевна; Hryshova, Inna Yu. (Київ, 2021)
  Мета статті – визначити ключові відмінності між циркулярністю та сталістю системи, розвинути систематизацію принципів циркулярної економіки, інноваційних бізнес-моделей, спрямованих на її забезпечення, а також заходів ...
 • Потьомкін, Леонід Миколайович; Потьомкін, Л. М.; Потемкин, Леонид Николаевич; Potomkin, Leonid M.; Потьомкін, Микола Леонідович; Потьомкін, М. Л.; Потемкин, Николай Леонидович; Potomkin, Mykola L. (International Science Group, 2022)
 • Дишкантюк, Оксана Володимирівна; Дишкантюк, О. В.; Дишкантюк, Оксана Владимировна; Dyshkantiuk, Oksana V.; Потьомкін, Леонід Миколайович; Потьомкін, Л. М.; Потемкин, Леонид Николаевич; Potomkin, Leonid M.; Орлов, Максим Сергійович; Орлов, М. С.; Орлов, Максим Сергеевич; Orlov, Maksym S. (Вінниця-Париж: Європейська наукова платформа ; La Fedeltà, 2021)
 • Рассаднікова, Світлана Іванівна; Рассаднікова, С. І.; Рассадникова, Светлана Ивановна; Rassadnikova, Svitlana I.; Rassadnykova, Svitlana; Кафка, Софія Михайлівна; Кафка, С. М.; Kafka, Sofiia M.; Орєхова, Тетяна Вікторівна; Орєхова, Т. В.; Oriekhova, Tetiana V.; Oriekhova, Tetyana; Пойда-Носик, Ніна Никифорівна; Пойда-Носик, Н. Н.; Poida-Nosyk, Nina N.; Poyda-Nosyk, Nina; ‪Малюга, Наталія Михайлівна; ‪Малюга, Н. М.; ‪Maliuha, Nataliia M.; Malyuga, Natalya; Волкова, Олена Володимирівна; Волкова, О. В.; Volkova, Olena V. (WSEAS Press, 2022)
  Abstract: - The aim of the article was to justify the financial instruments to create value added of the entities engaged in foreign economic activity. The key method used to identify the correlations between the studied ...
 • Зеркіна, Оксана Олександрівна; Зеркіна, О. О.; Зеркина, Оксана Александровна; Zerkina, Oksana O.; Нікішина, Оксана Володимирівна; Нікішина, О. В.; Nikishyna, Oksana V.; Бондаренко, Світлана Анатоліївна; Бондаренко, С. А.; Bondarenko, Svitlana A.; Маковоз, Оксана Сергіївна; Маковоз, О. С.; Makovoz, Oksana S.; Дурбалова, Наталія Ігорівна; Дурбалова, Н. І.; Durbalova, Nataliia I. (Kharkiv : Institute of Eastern European Research and Consulting, 2022)
  Мета. Метою дослідження є обґрунтування впливу інституційних трансформацій на формування відтворювальної логістики хлібного ринку України в розрізі сфер регламентованого, частково й нерегламентованого товароруху, їх ...
 • Котлубай, Вячеслав Олексійович; Котлубай, В. О.; Котлубай, Вячеслав Алексеевич; Kotlubai, Viacheslav O.; Слободянюк, Ольга Василівна; Слободянюк, О. В.; Слободянюк, Ольга Васильевна; Slobodianiuk, Olha V.; Нестерова, Катерина Сергіївна; Нестерова, К. С.; Нестерова, Екатерина Сергеевна; Nesterova, Kateryna S. (Одеса : НУ "ОЮА", 2021)
  Практикум відповідає програмам навчальних дисциплін «Створення власного бізнесу (бізнес тренінг)». «Розробка конкурентної стратегії (бізнес тренінг)». «Розвиток напрямів та інструментів міжнародного бізнесу (бізнес ...
 • Кібік, Ольга Миколаївна; Кібік, О. М.; Кибик, Ольга Николаевна; Kibik, Olha M.; Котлубай, Вячеслав Олексійович; Котлубай, В. О.; Котлубай, Вячеслав Алексеевич; Kotlubai, Viacheslav O.; Хаймінова, Юлія Володимирівна; Хаймінова, Ю. В.; Хайминова, Юлия Владимировна; Khaiminova, Yuliia V.; Нестерова, Катерина Сергіївна; Нестерова, К. С.; Нестерова, Екатерина Сергеевна; Nesterova, Kateryna S.; Калмикова, Наталя Юріївна; Калмикова, Наталя Юріївна; Калмикова, Н. Ю.; Калмыкова, Наталья Юрьевна; Kalmykova, Natalia Yu. (Одеса : НУ "ОЮА", 2020)
  Визначено зміст і значення маркетингу. Розглянуто основні категорії маркетингу, надано уявлення про маркетинг як філософію бізнесу і реальний процес в сфері бізнес-діяльності. Систематизовано принципи організації маркетингу, ...
 • Кібік, Ольга Миколаївна; Кібік, О. М.; Кибик, Ольга Николаевна; Kibik, Olha M.; Нестерова, Катерина Сергіївна; Нестерова, К. С.; Нестерова, Екатерина Сергеевна; Nesterova, Kateryna S.; Хаймінова, Юлія Володимирівна; Хаймінова, Ю. В.; Хайминова, Юлия Владимировна; Khaiminova, Yuliia V. (Одеса : НУ "ОЮА", 2020)
  Визначено сутність міжнародних економічних відносин. Висвітлено суб’єкти та об’єкти, форми міжнародних економічних відносин. Надано комплексний виклад сутнісних питань щодо міжнародних економічних відносин. Визначено ...