Одеський лінгвістичний вісник

Одеський лінгвістичний вісник

 

Збірник наукових праць що видається з 2013 р. У 2014 році, починаючи з Випуску 4, видання перетворено в науково-практичний журнал і отримало ISSN 2312-3192. До Вип. 4 видання розміщується в розділі "Збірники наукових праць" нашого архіву.

Collections in this community

Recent Submissions

 • Смолянская, А. И.; Смолянська, Анастасія Ігорівна; Smolyanskaya, A. I. (Одеса, 2017)
  У статті аналізується одна з найважливіших ознак сугестивного тексту - його особливий ритм, який передбачає не тільки закономірне чергування формальних елементів, але й відповідну співрозмірну смислову організацію тексту, ...
 • Вєтрова, Е. С.; Вєтрова, Ельвіра Сабірівна; Vetrova, Е. S. (Одеса, 2015)
  Статтю присвячено вивченню особливостей репрезентації монотеїстичних вірувань у мовленнєвому етикеті українців і лезгинів. Особливу увагу приділено розгляду висловів побажального характеру з компонентом БОГ/АЛЛАХ, які ...
 • Демчук, А. И.; Демчук, Ангеліна Іванівна; Demchuk, А. I. (Одеса, 2015)
  Статтю присвячено дослідженню англомовних засобів вербальної сполучуваності просодичних характеристик мовленнєвого голосу. Аналізуються різні типи сполучуваності мелодики, гучності, темпу, якості голосу, які вербалізуються ...
 • Жихарєва, О. О.; Жихарєва, Олена Олександрівна; Zhykhareva, О. О. (Одеса, 2015)
  Статтю присвячено встановленню особливостей реалізації екоконцепту ШЛЯХ ПРАВЕДНОСТІ в англомовних Євангеліях від Матвія, Марка, Луки та Івана в контексті екології стосунків людини й Бога. Концепт ШЛЯХ ПРАВЕДНОСТІ розглядається ...
 • Задерій, І. Ю.; Задерій, Ілона Юріївна; Zaderiy, I. Yu. (Одеса, 2015)
  Статтю присвячено проблемі формування теоретичних підходів до аналізу поняття «саспенс». Проблему висвітлено з точки зору кінематографу, літературознавства, психології та лінгвістики та розглянуто в термінологічній системі ...
 • Ірчишина, М. В.; Ірчишина, Марина Віталіївна; Irchyshyna, М. V. (Одеса, 2015)
  Досліджено зміни маятникового характеру в сприйнятті партиципа в системі частин мови нарізних етапах формування граматичної традиції. Проаналізовано праці видатних лінгвістів минулого та сьогодення, присвячені вивченню ...
 • Коваль, Н. Є.; Коваль, Наталія Євгенівна; Koval, N. Ye. (Одеса, 2015)
  У статті досліджено особливості аргументації в судовому англомовному дискурсі. Способом реалізації аргументації є аргументативний дискурс, що включає мовні одиниці та мовленнєві конструкти, фактори екстралінгвістичного ...
 • Ковбаско, Ю. Г.; Ковбаско, Юрій Григорович; Kovbasko, Yu. Н. (Одеса, 2015)
  Статтю присвячено вивченню дієслівних двоконституентних конструкцій у сучасній англійській мові. Проведено аналіз співвідношення структурних конституентів і семантичних компонентів у межах таких одиниць. Запропоновано поділ ...
 • Кравцова, І. І.; Кравцова, Ірина Ігорівна; Kravtsova, І. I. (Одеса, 2015)
  У статті описано основні етапи дослідження загальної фразеології. Розглянуто основні праці й обґрунтовано актуальність аналізу фразеології англійської мови в спортивному дискурсі. У статті також розглянуто проблеми спортивної ...
 • Lange, А.; Ланге, Аня; Ланге, А. (Одеса, 2015)
  У статті подано визначення поняття «комікс», а також розглянуто різні види коміксів і завдання на їх основі, які можуть бути використані на заняттях як для студентів із рівнем знань А І, так із більш високими рівнями. ...
 • Ланина, А. Н.; Ланіна, Ганна Миколаівна; Lanina, А. М. (Одеса, 2015)
  Статтю присвячено дослідженню фразеологізмів із зоосемізмами в російській та німецькій мовах, які походять від літературних творів. Особливу увагу приділено розгляду біблійних і баєчних текстів, що сприяють активному ...
 • Mykhaylenko, V. V.; Mихайленко, Валерій Васильович; Михайленко, В. В. (Одеса, 2015)
  У фокусі дослідження знаходиться кореляція імплікативного значення (наміру) мовця під час виникнення висловлювання та інференціального значення слухача, яке формується в нього в процесі «прочитання» зазначеного висловлювання. ...
 • Моргунова, О. О.; Моргунова, Ольга Олександрівна; Morgunova, О. О. (Одеса, 2015)
  Стаття містить порівняльний опис семантики каузативних посесивних дієслів із семантичною ознакою кількісної харатеристики об’єкта в англійській й українській мовах на основі формул тлумачення.
 • Оніщенко, Н.А.; Оніщенко, Наталія Анатоліївна; Onishchenko, N. A. (Одеса, 2015)
  У статті розглядається проблема німецькомовних ептонімів і виконання ними естетичної функції в креолізованому жанрі скрапбукінгу та скрап-листівок із позицій еколінгвістики. Екстралінгвальний шлях реалізації цієї функції ...
 • Панченко, С.А.; Панченко, Сергій Аркадійович; Panchenko, S. A. (Одеса, 2015)
  У статті розглянуто особливий вид сучасного дискурсу —розважальний дискурс, представлений на телебаченні. Проаналізовано існуючі підходи до дефінування поняття дискурсу та його типології. Визначено місце розважального ...
 • Поворознюк, Р. В.; Поворознюк, Роксолана Владиславівна; Povoroznyuk, R. V. (Одеса, 2015)
  Статтю присвячено дослідженню громадського перекладу як різновиду усного медичного перекладу. Проаналізовано методологічне підґрунтя громадського перекладу, комунікативно-прагматичні параметри його теоретичної моделі та ...
 • Приходько, Г. І.; Приходько, Ганна Іллівна; Prihodko, А. I. (Одеса, 2015)
  У статті розглядається питання аксіологічного аспекту фразеологічних одиниць. Особлива увага приділяється ролі оцінного компонента е семантичній структурі ідіом. Також підкреслюється важлива роль соціально-культурної ...
 • Семашко, Т. Ф.; Семашко, Тетяна Федорівна; Semashko, Т. F. (Одеса, 2015)
  Етнокультурні стереотипи чуттєвого сприйняття є конденсатом соціально-групового досвіду та міцно пов’язуються в українській культурній традиції з певними явищами навколишньої дійсності. Надійним джерелом інформації вивчення ...
 • Скалевська, Г. О.; Скалевська, Ганна Олександрівна; Skalevska, Н. О. (Одеса, 2015)
  Статтю присвячено дослідженню ключових критеріїв перекладу конкретних поетичних текстів, побудованих за принципом семантико-інтерпретаційної свободи. Аналіз проведено на прикладах перекладів поезій М.Е. Солт та канадського ...
 • Скрипнік, І. Ю.; Скрипнік, Ірина Юріївна; Skrypnik, l. Yu. (Одеса, 2015)
  У статті розглядаються етнічні стереотипи як одна зі складових національної ідентичності. Досліджується їх вплив на становлення й існування ідентичності, вивчаються складові стереотипів та їхні характеристики, а також їх ...

View more