Суд як учасник кримінального провадження: концептуальні основи в контексті європейських правових стандартів

Show simple item record

dc.contributor.author Король, В. В.
dc.contributor.author Korol, V. V.
dc.contributor.author Юрчишин, В. Д.
dc.contributor.author Yurchyshyn, V. D.
dc.date.accessioned 2015-10-20T10:43:24Z
dc.date.available 2015-10-20T10:43:24Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.citation Король В. В. Юрчишин В. Д. Суд як учасник кримінального провадження: концептуальні основи в контексті європейських правових стандартів / В. В. Король, В. Д. Юрчишин // Наукові праці Національного університету «Одеська юридичної академія»: зб. наук. пр./ редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), М. В. Афанасьєва (заст. голов. ред.), Ю. П. Аленін [та ін.] ; відп. за вип. М. В. Афанасьєва, МОН України, НУ ОЮА.- Одеса: Юрид. л-ра, 2014.-Т. 15.-С. 211-217. ru_RU
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11300/2345
dc.description Король В. В. Юрчишин В. Д. Суд як учасник кримінального провадження: концептуальні основи в контексті європейських правових стандартів / В. В. Король, В. Д. Юрчишин // Наукові праці Національного університету «Одеська юридичної академія»: зб. наук. пр./ редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), М. В. Афанасьєва (заст. голов. ред.), Ю. П. Аленін [та ін.] ; відп. за вип. М. В. Афанасьєва, МОН України, НУ ОЮА.- Одеса: Юрид. л-ра, 2014.-Т. 15.-С. 211-217. ru_RU
dc.description.abstract У статті зазначається, що серед учасників кримінального провадження суд посідає виключне становище, оскільки тільки він є єдиним державним органом, що здійснює судову владу у визначених законом процесуальних формах. При цьому вказується, що суд потрібно вважати встановленим законом лише за умови, що він утворений безпосередньо на підставі закону, діє в межах своєї предметної, функціональної й територіальної юрисдикції та в законному складі суду. ru_RU
dc.language.iso other ru_RU
dc.publisher Одеса: Юрид. л-ра ru_RU
dc.subject суд ru_RU
dc.subject склад суду ru_RU
dc.subject Європейський суд з прав людини ru_RU
dc.subject правосуддя ru_RU
dc.subject кримінальне провадження ru_RU
dc.subject состав суда ru_RU
dc.subject Европейский суд по правам человека ru_RU
dc.subject правосудие ru_RU
dc.subject уголовное производство ru_RU
dc.subject court ru_RU
dc.subject composition of court ru_RU
dc.subject the European Court of Human Rights ru_RU
dc.subject justice ru_RU
dc.subject criminal proceedings ru_RU
dc.title Суд як учасник кримінального провадження: концептуальні основи в контексті європейських правових стандартів ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record