Browsing Одеський лінгвістичний вісник. - 2015. - Випуск 5. - Т.1 by Subject "cognitive linguistics"

Browsing Одеський лінгвістичний вісник. - 2015. - Випуск 5. - Т.1 by Subject "cognitive linguistics"

Sort by: Order: Results:

  • Сіленко, Н. В.; Силенко, Н. В.; Silenko, N. V. (Одеса : Гельветика, 2015)
    Статтю присвячено дослідженню проблеми інтерпретації поняття концепт у лінгвістиці, схарактеризовано погляди вчених на з'ясування природи даної когнітивної одиниці в турецькій мовній картині світу, проаналізовано концепт ...