Перспективи запровадження амністії капіталів в Україні з урахуванням зарубіжного досвіду

Show simple item record

dc.contributor.author Рядінська, В. О.
dc.contributor.author Рядинська, В. А.
dc.contributor.author Riadinska, V. O.
dc.date.accessioned 2015-10-21T07:01:26Z
dc.date.available 2015-10-21T07:01:26Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.citation Рядінська В. О. Перспективи запровадження амністії капіталів в Україні з урахуванням зарубіжного досвіду / В. О. Рядінська // Наукові праці Національного університету «Одеська юридичної академія»: зб. наук. пр./ редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), М. В. Афанасьєва (заст. голов. ред.), Ю. П. Аленін [та ін.] ; відп. за вип. М. В. Афанасьєва, МОН України, НУ ОЮА.- Одеса: Юрид. л-ра, 2014.-Т. 15.-С. 299-306. ru_RU
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11300/2360
dc.description Рядінська В. О. Перспективи запровадження амністії капіталів в Україні з урахуванням зарубіжного досвіду / В. О. Рядінська // Наукові праці Національного університету «Одеська юридичної академія»: зб. наук. пр./ редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), М. В. Афанасьєва (заст. голов. ред.), Ю. П. Аленін [та ін.] ; відп. за вип. М. В. Афанасьєва, МОН України, НУ ОЮА.- Одеса: Юрид. л-ра, 2014.-Т. 15.-С. 299-306. ru_RU
dc.description.abstract У статті, аналізуючи проект Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України (щодо податкової реформи)», яким пропонується введення разового декларування фізичними особами коштів і майна, автор доходить висновку про спробу запровадження в Україні амністії капіталів. Розглядається світовий досвід запровадження амністії капіталів, як негативний (в Аргентині, Бельгії, Індії, країнах пострадянського простору), так і позитивний (Італія, Туреччина), визначаються причини й наслідки таких амністій, на підставі чого розробляються пропозиції щодо запровадження амністії капіталів в Україні. ru_RU
dc.language.iso other ru_RU
dc.publisher Одеса: Юрид. л-ра ru_RU
dc.subject економічна амністія ru_RU
dc.subject амністія капіталів ru_RU
dc.subject разова (нульова) декларація ru_RU
dc.subject экономическая амнистия ru_RU
dc.subject амнистия капиталов ru_RU
dc.subject разовая (нулевая) декларация ru_RU
dc.subject economic amnesty ru_RU
dc.subject amnesty of capital ru_RU
dc.subject single (zero) return ru_RU
dc.title Перспективи запровадження амністії капіталів в Україні з урахуванням зарубіжного досвіду ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record