Трофименко Олена Григорівна

Трофименко Олена Григорівна

 

Recent Submissions

 • Трофіменко, Олена Григорівна; Трофименко, Елена Григорьевна; Trofimenko, Elena G.; Прокоп, Юлія Віталіївна; Прокоп, Юлия Витальевна; Логинова, Наталия И.; Логінова, Наталія Іванівна; Loginova, Nataliia I.; Задерейко, Олександр Владиславович; Задерейко, Александр Владиславович; Zadereyko, Olexandr V. (Одеса : Фенікс, 2019)
  Підручник містить опис мови програмування С++ у поєднанні з засобами візуального програмування та об’єктно-орієнтованого підходу Visual C++. Ро-зглянуто засоби програмування як базових алгоритмів, так і опрацювання ...
 • Трофіменко, Олена Григорівна; Трофименко, Елена Григорьевна; Trofimenko, Elena G.; Прокоп, Юлія Віталіївна; Прокоп, Юлия Витальевна; Логінова, Наталія Іванівна; Loginova, Nataliia I.; Логинова, Наталия И.; Чанишев, Рашид Ібрагімович; Чанишев, Рашид Ибрагимович; Chanyshev, Rashid I. (Одеса : Фенікс, 2019)
  Розглянуто основні засоби створення, редагування та форматування електронних документів, зокрема форматоване опрацювання текстової інформації, електронних таблиць та програмне опрацювання їх засобами VBA.
 • Трофіменко, Олена Григорівна; Трофименко, Елена Григорьевна; Trofimenko, Elena G.; Прокоп, Юлія Віталіївна; Прокоп, Юлия Витальевна; Логінова, Наталія Іванівна; Логинова, Наталия И.; Loginova, Nataliia I.; Копитчук, Ігор Миколайович; Копитчук, Игорь Николаевич (Одеса : Фенікс, 2019)
  Навчальний посібник містить змістовний матеріал з теоретичних основ організації баз даних і систем керування базами даних. Докладно на численних прикладах наведено відомості з проектування, створення та обслуговування баз ...
 • Трофіменко, Олена Григорівна; Трофименко, Елена Григорьевна; Trofimenko, Elena G.; Козін, Олександр Борисович; Козин, Александр Борисович; Kozin, Alexander B.; Задерейко, Олександр Владиславович; Задерейко, Александр Владиславович; Zadereyko, Olexandr V.; Плачінда, Ольга Євгеніївна; Плачинда, Ольга Евгеньевна (Одеса : Фенікс, 2019)
  Навчальний посібник присвячено теоретичним і практичним аспектам веб-технології та веб-дизайну. Наведено опис основних засобів HTML та CSS для проектування, макетування й редагування веб-сайтів. Містить численну кіль-кість ...
 • Задерейко, Олександр Владиславович; Задерейко, Александр Владиславович; Zadereyko, Olexandr V.; Trofymenko, Olena G.; Loginova, Nataliia I.; Tрофіменко, Oлена Г.; Логінова, Наталія; Tрофименко, Елена Г.; Логинова, Наталия И. (Lublin : Centrum Innowacji i Transferu Technologii Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego, 2019-03)
  In the European Union, in the first half of 2018, the General Data Protection Regulation came into force, which established the new rules for processing users' personal data for IT companies. The operating systems (OS) are ...
 • Трофіменко, Олена Григорівна; Трофименко, Елена Григорьевна; Trofimenko, Elena G. (Запоріжжя : ЗНУ, 2017)
  Досліджено переваги та недоліки впровадження електронної системи закупівель ProZorro на сучасному етапі. Виявлено, що за час функціонування електронна система закупівель дозволила зекономити державі суттєві кошти. Крім ...
 • Трофіменко, Олена Григорівна; Трофименко, Елена Григорьевна; Trofimenko, Elena G. (2015)
  В статье определены особенности и проблемы, связанные с развитием в Украине сетей мобильной связи 3G и 4G. Проведен сравнительный анализ различных стандартов мобильной связи. Выделены основные проблемные вопросы ...
 • Трофименко, Е. Г.; Trofimenko, E. G.; Салагор, А. М.; Salahor, A. M.; Буката, Л. Н.; Bukata, L. N. (2015)
  В работе исследованы зависимости основных характеристик пьезокерамики от соотношений геометрических параметров пьезоэлементов в форме бруска. Исследована схемотехническая модель мономорфного пьезокерамического ...
 • Логінова, Наталія Іванівна; Логинова, Наталья Ивановна; Loginova, Natalia I.; Трофименко, Олена Григорівна; Трофименко, Елена Григорьевна; Trofimenko, Elena G.; Задерейко, Олександр Владиславович; Задерейко, Александр Владиславович; Olexander Zadereyko, Olexandr V.; Чанишев, Рашид Ібрагимович; Чанишев, Рашид Ибрагимович; Chanyshev, Rashid I. (2016)
  The effective protection of different storage devices is impossible without multifunctional encryption software. For this task solution it is suggested to use TrueCrypt, the crossplatform ...
 • Трофименко, Олена Григорівна; Трофименко, Елена Григорьевна; Trofimenko, Elena G.; Максимов, В. Г.; Maksimov, V. G.; Становская, Т. П.; Stanovskaya, T. P. (1999)
 • Трофименко, Олена Григорівна; Трофименко, Елена Григорьевна; Trofimenko, Elena G.; Лысенко Т. В.; Lysenko T. V. (1999)
 • Трофименко, Олена Григорівна; Трофименко, Елена Григорьевна; Trofimenko, Elena G.; Дубовой, В. В.; Dubovoy, V. V.; Лалим, В. А.; Lalym, V. A. (2002)
  У статті розглянуто особливості формування і виведення графічних зображень для різних відеорежимів. Запропоновано алгоритми, що дозволяють прискорити виведення графіки засобами Turbo Pascal 7.0.
 • Трофименко, Олена Григорівна; Трофименко, Елена Григорьевна; Trofimenko, Elena G. (2004)
  Показано, що в умовах розвиненої поверхні напівпровідникових матеріалів теплову обробку можна проводити скануючим рухом лазерного променя. Запропоновано алгоритм швидкого вибору траєкторії сканування, який ...
 • Трофименко, Олена Григорівна; Трофименко, Елена Григорьевна; Trofimenko, Elena G.; Дидук, В. А.; Didook, V. A.; Коваленко, А. М.; Kovalenko, A. M. (2011)
  Разработан модифицированный муравьиный алгоритм для оптимальной маршрутизации в сенсорных сетях. Выведена улучшенная формула определения эвристики муравья, что позволило минимизировать энергозатраты при передаче данных ...
 • Трофименко, Олена Григорівна; Трофименко, Елена Григорьевна; Trofimenko, Elena G.; Логінова, Н. І.; Loginova, N. I. (2012)
  У статті розглядається існуючий стан інформатизації Державної податкової служби України. Конкретизовано пріоритетні напрями інформатизації податкової служби на сучасному етапі. Про аналізовано можливості ...
 • Трофименко, Олена Григорівна; Трофименко, Елена Григорьевна; Trofimenko, Elena G.; Коваленко, А. М.; Kovalenko, A. M.; Буката, Л. Н.; Bukata, L. N. (2012)
  Рассматривается повышение эффективности построения измерительных компьютеризованных систем с одним мономорфным пьезопреобразователем. Приводятся метод измерения одним мономорфным пьезоэлектрическим ...
 • Трофименко, Олена Григорівна; Трофименко, Елена Григорьевна; Trofimenko, Elena G.; Коваленко, А. М.; Kovalenko, A. M.; Буката, Л. Н.; Bukata, L. N. (2012)
  Работа посвящена повышению эффективности построения полиизмерительных компьютеризованных систем с одним мономорфным пьезопреобразователем. Предложен метод измерения нескольких физических величин одним мономорфным ...
 • Трофименко, Олена Григорівна; Трофименко, Елена Григорьевна; Trofimenko, Elena G.; Логінова, Н. І.; Loginova, N. I. (2013)
  У статті розглядається забезпечення інформатизації в системі судочинства України. Проаналізовано поняття "інформатизація", "інформаційне забезпечення". Визначені основні напрями розвитку інформатизації судів, також ...
 • Трофименко, Олена Григорівна; Трофименко, Елена Григорьевна; Trofimenko, Elena G.; Логинова, Н. И.; Loginova, N. I. (2013)
  У статті проаналізовано сучасні тенденції процесу інформатизації податкової служби України в межах проведення масштабної податкової реформи. Розглянуто реалізовані проекти з впровадження систем електронної звітності ...
 • Трофименко, Олена Григорівна; Трофименко, Елена Григорьевна; Trofimenko, Elena G. (2014)
  У статті проаналізовано передовий досвід різних провідних країн щодо інформатизації відносин з платниками податків. Виявлено, що впровадження нових механізмів електронного звіту є безальтернативним і перспективним ...

View more