Система репрезентованих аксіологічно маркованих смислів: образ-концепт "вода"Files in this item

This item appears in the following Collection(s)