Лінгвопрагматичний аналіз балад Й. В. Гете

Show simple item record

dc.contributor.author Мукатаєва, Я. В.
dc.contributor.author Мукатаева, Я. В.
dc.contributor.author Mukatayeva, Ya. V.
dc.contributor.author Кирилюк, С. В.
dc.contributor.author Kirilyuk, S. V.
dc.date.accessioned 2015-11-02T07:24:41Z
dc.date.available 2015-11-02T07:24:41Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.citation Мукатаєва Я. В., Кирилюк С. В. Лінгвопрагматичний аналіз балад Й. В. Гете /Я. В. Мукатаєва, С. В. Кирилюк // Національний університет «Одеська юридична академія». – Вип. 2. – Одеса : Фенікс, 2013. – С. 99-107. ru_RU
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11300/2411
dc.description Мукатаєва Я. В., Кирилюк С. В. Лінгвопрагматичний аналіз балад Й. В. Гете /Я. В. Мукатаєва, С. В. Кирилюк // Національний університет «Одеська юридична академія». – Вип. 2. – Одеса : Фенікс, 2013. – С. 99-107. ru_RU
dc.description.abstract У статті зроблено аналіз лінгвопрагматичних параметрів балад Й. В. Гете з позиції реалізації інтенції суб’єкта мовлення. Зосереджено увагу на тому, що прагматична установка балади співпадає з її метою, а сприйняття контексту і перлокутивна реакція читача здебільшого засновується на повчальному, розважальному та суспільно-критичному підтекстах. ru_RU
dc.language.iso other ru_RU
dc.publisher Одеса: Фенікс ru_RU
dc.subject балада ru_RU
dc.subject лінгвопрагматика ru_RU
dc.subject фактор адресата ru_RU
dc.subject прагматична установка ru_RU
dc.subject вербальні і невербальні індикатори ru_RU
dc.subject лингвопрагматика ru_RU
dc.subject прагматическая установка ru_RU
dc.subject вербальне и невербальне индикаторы ru_RU
dc.subject ballad ru_RU
dc.subject lingual pragmatic ru_RU
dc.subject factor of the addressee ru_RU
dc.subject pragmatic setting ru_RU
dc.subject verbal and nonverbal indicators ru_RU
dc.title Лінгвопрагматичний аналіз балад Й. В. Гете ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record