Про окремі правові аспекти надання соціальних послуг особам з інвалідністю під час воєнного стануFiles in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Мельник Володимир Петрович
    державний службовець 7 рангу, кандидат юридичних наук, доцент кафедри іноземних мов та соціально-гуманітарних дисциплін Київського інституту інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія»
  • Права людини в період збройних конфліктів
    Зб. матеріалів міжнародної науково-практичної конференції присвяч. 25-річчю Національного університету «Одеська юридична академія» (м. Одеса, 18 листопада 2022 р.)