Основні підходи до аналізу процесів формування та еволюції політичних кордонів

Show simple item record

dc.contributor.author Долгов, О. В.
dc.date.accessioned 2014-11-18T09:30:39Z
dc.date.available 2014-11-18T09:30:39Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11300/243
dc.description Долгов О. В. Основні підходи до аналізу процесів формування та еволюції політичних кордонів / О. В. Долгов // Актуальні проблеми політики : зб. наук. праць / НУ "ОЮА" ; Південноукр. центр гендерних досліджень; / Голов. ред. доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України, академік АПН України С. В. Ківалов. – Одеса, 2014. – Вип. 51. – С. 322-330. ru_RU
dc.description.abstract В статті розглянуті основні теоретичні підходи, які існують в політичній науці відносно дослідження процесів формування та еволюції політичних кордонів. ru_RU
dc.description.abstract In the article basic theoretical approaches which exist in political science in relation to research of processes of forming and evolution of political borders are considered. en
dc.language.iso other ru_RU
dc.publisher Одеса ru_RU
dc.subject політична наука ru_RU
dc.subject політичні кордони ru_RU
dc.subject формування політичних кордонів ru_RU
dc.subject еволюція політичних кордонів ru_RU
dc.subject традиційний підхід ru_RU
dc.subject постмодерністський підхід ru_RU
dc.subject евристичний підхід ru_RU
dc.subject функції кордонів ru_RU
dc.subject политическая наука ru_RU
dc.subject политические границы ru_RU
dc.subject формирование политических границ ru_RU
dc.subject эволюция политических границ ru_RU
dc.subject традиционный подход ru_RU
dc.subject постмодернистский подход ru_RU
dc.subject эвристический подход ru_RU
dc.subject функции границ ru_RU
dc.subject political science ru_RU
dc.subject political borders ru_RU
dc.subject forming of political borders ru_RU
dc.subject evolution of political borders ru_RU
dc.subject traditional approach ru_RU
dc.subject postmodern approach ru_RU
dc.subject evristic approach ru_RU
dc.subject functions of borders ru_RU
dc.title Основні підходи до аналізу процесів формування та еволюції політичних кордонів ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record