Сучасні аспекти дослідження мови Тараса Шевченка

Show simple item record

dc.contributor.author Єрмоленко, С. Я.
dc.contributor.author Ермоленко, С. Я.
dc.contributor.author Yermolenko, S. Y.
dc.date.accessioned 2015-11-03T07:57:58Z
dc.date.available 2015-11-03T07:57:58Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.citation Єрмоленко С. Я. Сучасні аспекти дослідження мови Тараса Шевченка / С. Я. Єрмоленко // Одеський лінгвістичний вісник : зб. наук. праць / [голов. ред. Н. В. Петлюченко] ; Нац. ун-т «Одес. юрид. акад.». – Вип. 3.- Спец. вип., присвячений 200-річчю від дня народження Т. Г. Шевченка. – Одеса : Гельветика, 2014. – С. 57-67. ru_RU
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11300/2440
dc.description Єрмоленко С. Я. Сучасні аспекти дослідження мови Тараса Шевченка / С. Я. Єрмоленко // Одеський лінгвістичний вісник : зб. наук. праць / [голов. ред. Н. В. Петлюченко] ; Нац. ун-т «Одес. юрид. акад.». – Вип. 3.- Спец. вип., присвячений 200-річчю від дня народження Т. Г. Шевченка. – Одеса : Гельветика, 2014. – С. 57-67. ru_RU
dc.description.abstract У статті йдеться про аспекти вивчення мови Шевченка: структурно-типологічний, нормативно-історичний, мовно-естетичний, лінгвокогнітивний. Висловлюється думка про ієрархічну систему Шевченкового тексту. Запропоновано інтерпретацію цього тексту через виявлення концептів-мотивів, які уможливлюють відповідь на глобальне питання: чому Шевченка вважають творцем української літературної мови. ru_RU
dc.language.iso other ru_RU
dc.publisher Одеса : Гельветика ru_RU
dc.subject Шевченко Т. Г. ru_RU
dc.subject мова творів ru_RU
dc.subject літературний стандарт ru_RU
dc.subject розмова ru_RU
dc.subject концепт-мотив ru_RU
dc.subject язык произведений ru_RU
dc.subject литературный стандарт ru_RU
dc.subject разговорная речь (общение) ru_RU
dc.subject концепт-мотив ru_RU
dc.subject Shevchenko ru_RU
dc.subject langugage of written works ru_RU
dc.subject literary standard ru_RU
dc.subject conversation ru_RU
dc.subject concept ru_RU
dc.subject motif ru_RU
dc.title Сучасні аспекти дослідження мови Тараса Шевченка ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record