Нейролінгвістичне програмування і стратегічне текстотворення

Show simple item record

dc.contributor.author Монахова, Т. В.
dc.contributor.author Monakhova, T. V.
dc.date.accessioned 2015-11-03T13:16:09Z
dc.date.available 2015-11-03T13:16:09Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.citation Монахова Т. В. Нейролінгвістичне програмування і стратегічне текстотворення / Т. В. Монахова // Одеський лінгвістичний вісник : зб. наук. праць / [голов. ред. Н. В. Петлюченко] ; Нац. ун-т «Одес. юрид. акад.». – Вип. 3.- Спец. вип., присвячений 200-річчю від дня народження Т. Г. Шевченка. – Одеса : Гельветика, 2014. – С. 177-184. ru_RU
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11300/2470
dc.description Монахова Т. В. Нейролінгвістичне програмування і стратегічне текстотворення / Т. В. Монахова // Одеський лінгвістичний вісник : зб. наук. праць / [голов. ред. Н. В. Петлюченко] ; Нац. ун-т «Одес. юрид. акад.». – Вип. 3.- Спец. вип., присвячений 200-річчю від дня народження Т. Г. Шевченка. – Одеса : Гельветика, 2014. – С. 177-184. ru_RU
dc.description.abstract У статті розглянуто співвідношення народницької, модерністської та постмодер- ністської стратегій текстотворення з трьома типами репрезентативних систем: візуальною, аудіальною і кінестетичною. Висунуто гіпотезу про те, що концепція стратегічного текстотворення корелює з теорією нейролінгвістичного програ- мування на лексико-семантичному рівні, й цей зв'язок може бути виявлений шляхом аналізу сенсорновизначених слів. ru_RU
dc.language.iso other ru_RU
dc.publisher Одеса : Гельветика ru_RU
dc.subject стратегії текстотворення ru_RU
dc.subject візуали ru_RU
dc.subject аудіали ru_RU
dc.subject кінестетики ru_RU
dc.subject стратегии текстообразования ru_RU
dc.subject визуалы ru_RU
dc.subject аудиалы ru_RU
dc.subject кинестетики ru_RU
dc.subject text-building strategy ru_RU
dc.subject visual ru_RU
dc.subject auditory ru_RU
dc.subject kinesthetic ru_RU
dc.title Нейролінгвістичне програмування і стратегічне текстотворення ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record