Захист власності іноземного інвестора від експропріаціїFiles in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Спеціалізована вчена рада ДФ 41.086.108
    Спеціалізовану вчену раду ДФ 41.086.108 Національного університету «Одеська юридична академія» з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Ашихміна Івана Михайловича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань «Міжнародні відносини» за спеціальністю «Міжнародне право» утворено відповідно до Наказу НУ "ОЮА" №1165-10 від 18.05.2023 "Про утворення разових спеціалізованих вчених рад для присудження ступеня доктора філософії".