Створення текстів англомовних персональних інтернет-сторінок сучасних лінгвістів: структурний аспект

Show simple item record

dc.contributor.author Данилюк, С. С.
dc.contributor.author Danylyuk, S. S.
dc.date 2014
dc.date.accessioned 2015-11-04T08:47:50Z
dc.date.available 2015-11-04T08:47:50Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.citation Данилюк С. С. Створення текстів англомовних персональних інтернет-сторінок сучасних лінгвістів: структурний аспект / С. С. Данилюк // Одеський лінгвістичний вісник. – 2014. – Вип.4. – С. 65-68. ru_RU
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11300/2486
dc.description Данилюк С. С. Створення текстів англомовних персональних інтернет-сторінок сучасних лінгвістів: структурний аспект / С. С. Данилюк // Одеський лінгвістичний вісник. – 2014. – Вип.4. – С. 65-68. ru_RU
dc.description.abstract Статтю присвячено аналізу структурної побудови електронних текстів англомовних персональних інтернет-сторінок сучасних лінгвістів. Виокремлено інформаційно-довідковий і науковий комунікативні блоки, які входять до складу електронних текстів англомовних персональних інтернет-сторінок сучасних лінгвістів. Здійснено подальшу градацію двох виокремлених комунікативних блоків нарубрики. Визначено типову структуру як інформаційно-довідкового, так і наукового блоків англомовних персональних інтернет-сторінок сучасних лінгвістів. ru_RU
dc.language.iso other ru_RU
dc.publisher Одеса : Гельветика ru_RU
dc.subject електронний текст ru_RU
dc.subject персональна інтернет-сторінка ru_RU
dc.subject сучасні лінгвісти ru_RU
dc.subject комунікативний блок ru_RU
dc.subject інформаційно-довідковий блок ru_RU
dc.subject науковий блок ru_RU
dc.subject электронный текст ru_RU
dc.subject персональная интернет-страница ru_RU
dc.subject современные лингвисты ru_RU
dc.subject коммуникативный блок ru_RU
dc.subject информационно-справочный блок ru_RU
dc.subject научный блок ru_RU
dc.subject electronic text ru_RU
dc.subject personal home page ru_RU
dc.subject modern linguists ru_RU
dc.subject communicative block ru_RU
dc.subject information andreference block ru_RU
dc.subject scientific block ru_RU
dc.title Створення текстів англомовних персональних інтернет-сторінок сучасних лінгвістів: структурний аспект ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record