Відтворення фонографічних аномалій діалектного мовлення в перекладі (на матеріалі творів Марка Твена та їх перекладів українською й російською мовами)

Show simple item record

dc.contributor.author Гудманян, А. Г.
dc.contributor.author Gudmanian, A. G.
dc.contributor.author Струк, І. В.
dc.contributor.author Струк, И. В.
dc.contributor.author Struk, I. V.
dc.date 2014
dc.date.accessioned 2015-11-04T10:22:41Z
dc.date.available 2015-11-04T10:22:41Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.citation Гудманян А. Г., Струк І. В. Відтворення фонографічних аномалій діалектного мовлення в перекладі (на матеріалі творів Марка Твена та їх перекладів українською й російською мовами) / А. Г. Гудманян, І. В. Струк // Одеський лінгвістичний вісник. – 2014. – Вип. 4. – С. 52-55. ru_RU
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11300/2498
dc.description Гудманян А. Г., Струк І. В. Відтворення фонографічних аномалій діалектного мовлення в перекладі (на матеріалі творів Марка Твена та їх перекладів українською й російською мовами) / А. Г. Гудманян, І. В. Струк // Одеський лінгвістичний вісник. – 2014. – Вип. 4. – С. 52-55. ru_RU
dc.description.abstract Статтю присвячено дослідженню фонографічних особливостей перекладу діалектного мовлення героїв у творах американського письменника М. Твена. Проаналізовано методи й засоби художнього перекладу, використані під час перекладу афроамериканського діалекту українською та російською мовами. ru_RU
dc.language.iso other ru_RU
dc.publisher Одеса : Гельветика ru_RU
dc.subject діалект ru_RU
dc.subject аномалія ru_RU
dc.subject компенсація ru_RU
dc.subject фонографічний аспект ru_RU
dc.subject диалект ru_RU
dc.subject аномалия ru_RU
dc.subject компенсация ru_RU
dc.subject фонографический аспект ru_RU
dc.subject dialect ru_RU
dc.subject anomaly ru_RU
dc.subject compensation ru_RU
dc.subject phonographic aspect ru_RU
dc.title Відтворення фонографічних аномалій діалектного мовлення в перекладі (на матеріалі творів Марка Твена та їх перекладів українською й російською мовами) ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record