Функціонально-стильові відхилення в науковому тексті: специфіка редагування

Show simple item record

dc.contributor.author Холявко, І. В.
dc.contributor.author Холявко, И. В.
dc.contributor.author Kholiavko, I. V.
dc.date 2014
dc.date.accessioned 2015-11-05T08:57:42Z
dc.date.available 2015-11-05T08:57:42Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.citation Холявко І. В. Функціонально-стильові відхилення в науковому тексті: специфіка редагування / І. В. Холявко // Одеський лінгвістичний вісник. – 2014. – Вип. 4. – С. 291-294. ru_RU
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11300/2512
dc.description Холявко І. В. Функціонально-стильові відхилення в науковому тексті: специфіка редагування / І. В. Холявко // Одеський лінгвістичний вісник. – 2014. – Вип. 4. – С. 291-294. ru_RU
dc.description.abstract Статтю присвячено дослідженню проблеми смислової структури наукового тексту. Проаналізовано труднощі, пов'язані з вираженням наукового знання в тексті, епістемічні причини появи стильових відхилень, описано способи їх редагування. ru_RU
dc.language.iso other ru_RU
dc.publisher Одеса : Гельветика ru_RU
dc.subject науковий текст ru_RU
dc.subject норми функціонального стилю ru_RU
dc.subject стильове відхилення ru_RU
dc.subject редагування ru_RU
dc.subject научный текст ru_RU
dc.subject нормы функционального стиля ru_RU
dc.subject стилевая погрешность ru_RU
dc.subject редактирование ru_RU
dc.subject scientific text ru_RU
dc.subject rules of thefunctional style ru_RU
dc.subject style error ru_RU
dc.subject editing ru_RU
dc.title Функціонально-стильові відхилення в науковому тексті: специфіка редагування ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record