Реалізація мовленнєвої агресії в конфліктному та агресивному дискурсах

Show simple item record

dc.contributor.author Кріпак, Ю. В.
dc.contributor.author Крипак, Ю. В.
dc.contributor.author Kripak, Yu. V.
dc.date 2014
dc.date.accessioned 2015-11-05T12:38:51Z
dc.date.available 2015-11-05T12:38:51Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.citation Кріпак Ю. В. Реалізація мовленнєвої агресії в конфліктному та агресивному дискурсах / Ю. В. Кріпак // Одеський лінгвістичний вісник. – 2014. – Вип. 4. – С. 140-143. ru_RU
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11300/2524
dc.description Кріпак Ю. В. Реалізація мовленнєвої агресії в конфліктному та агресивному дискурсах / Ю. В. Кріпак // Одеський лінгвістичний вісник. – 2014. – Вип. 4. – С. 140-143. ru_RU
dc.description.abstract У статті з 'ясовується сутність поняття мовленнєвої агресії. Досліджується сфера її основного функціонування — агресивний та конфліктний дискурси. Агресивний дискурс визначається як такий, де явище породжується. Агресивний дискурс може трансформуватися в конфліктний за умов низької конфліктостійкості. Мовленнєва агресія може охоплювати всі області мовленнєвої діяльності людини з реалізацією в різних типах дискурсів. Розглядаються шляхи та напрями в області майбутнього вивчення даного питання. ru_RU
dc.language.iso other ru_RU
dc.publisher Одеса : Гельветика ru_RU
dc.subject мовленнєва агресія ru_RU
dc.subject негативний вплив ru_RU
dc.subject агресивний дискурс ru_RU
dc.subject конфліктний дискурс ru_RU
dc.subject конфліктостійкість ru_RU
dc.subject речевая агрессия ru_RU
dc.subject негативное влияние ru_RU
dc.subject агрессивный дискурс ru_RU
dc.subject конфликтный дискурс ru_RU
dc.subject конфликтостойкость ru_RU
dc.subject speech aggression ru_RU
dc.subject negative influence ru_RU
dc.subject aggressive discourse ru_RU
dc.subject conflict discourse ru_RU
dc.subject conflict resistance ru_RU
dc.title Реалізація мовленнєвої агресії в конфліктному та агресивному дискурсах ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record