Ситуація кооперативної взаємодії: комунікативний та текстовий аспекти (на матеріалі англомовного мас-медійного дискурсу)

Show simple item record

dc.contributor.author Лютянська, Н. І.
dc.contributor.author Лютянская, Н. И.
dc.contributor.author Lyutyanska, N. I.
dc.date 2014
dc.date.accessioned 2015-11-05T13:37:55Z
dc.date.available 2015-11-05T13:37:55Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.citation Лютянська Н. І. /Ситуація кооперативної взаємодії: комунікативний та текстовий аспекти (на матеріалі англомовного мас-медійного дискурсу) / Н. І. Лютянська / Одеський лінгвістичний вісник. – 2014. – Вип. 4. – С. 159-162. ru_RU
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11300/2529
dc.description Лютянська Н. І. /Ситуація кооперативної взаємодії: комунікативний та текстовий аспекти (на матеріалі англомовного мас-медійного дискурсу) / Н. І. Лютянська / Одеський лінгвістичний вісник. – 2014. – Вип. 4. – С. 159-162. ru_RU
dc.description.abstract У статтірозглядається ситуація кооперації}! двох аспектах (комунікативному та текстовому) на матеріалі англомовного мас-медійного дискурсу. Визначаються основні особливості цієї ситуації, її учасники, умови виникнення та результати. Крім того, встановлюються особливості її текстової реалізації. ru_RU
dc.language.iso other ru_RU
dc.publisher Одеса : Гельветика ru_RU
dc.subject комунікативна ситуація ru_RU
dc.subject кооперація ru_RU
dc.subject комунікативний аспект ru_RU
dc.subject текстовий аспект ситуації ru_RU
dc.subject коммуникативная ситуация ru_RU
dc.subject кооперация ru_RU
dc.subject коммуникативный аспект ru_RU
dc.subject текстовый аспект ситуации ru_RU
dc.subject communicative situation ru_RU
dc.subject cooperation ru_RU
dc.subject communicative aspect ru_RU
dc.subject textual aspect of situation ru_RU
dc.title Ситуація кооперативної взаємодії: комунікативний та текстовий аспекти (на матеріалі англомовного мас-медійного дискурсу) ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record