Принципи побудови польової моделі концепту SEDUCTION у сучасній англійській мові

Show simple item record

dc.contributor.author Матушевська, Н. В.
dc.contributor.author Матушевская, Н. В.
dc.contributor.author Matushevska, N. V.
dc.date 2014
dc.date.accessioned 2015-11-06T08:04:50Z
dc.date.available 2015-11-06T08:04:50Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.citation Матушевська Н. В. Принципи побудови польової моделі концепту SEDUCTION у сучасній англійській мові / Н. В. Матушевська // Одеський лінгвістичний вісник. – 2014. – Вип. 4. – С. 167-170. ru_RU
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11300/2531
dc.description Матушевська Н. В. Принципи побудови польової моделі концепту SEDUCTION у сучасній англійській мові / Н. В. Матушевська // Одеський лінгвістичний вісник. – 2014. – Вип. 4. – С. 167-170. ru_RU
dc.description.abstract Стаття присвячена проблемі структурної організації та вербалізації концепту SEDUCTION. Значна увага приділяється створенню польової моделі концепту, що дає можливість отримати загальне уявлення про особливості його репрезентації та окреслити межі окремих характеристик концепту SEDUCTION. ru_RU
dc.language.iso other ru_RU
dc.publisher Одеса : Гельветика ru_RU
dc.subject концепт ru_RU
dc.subject структура концепту ru_RU
dc.subject периферія концепту ru_RU
dc.subject польова модель концепту ru_RU
dc.subject ядро концепту ru_RU
dc.subject периферия концепта ru_RU
dc.subject полевая модель концепта ru_RU
dc.subject ядро концепта ru_RU
dc.subject concept ru_RU
dc.subject concept structure ru_RU
dc.subject periphery of the concept ru_RU
dc.subject field model of the concept ru_RU
dc.subject kern el of the concept ru_RU
dc.title Принципи побудови польової моделі концепту SEDUCTION у сучасній англійській мові ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record