Метафоризація перцептивних концептів HARD/SOFT в англомовній картині світу

Файлы в этом документе

Данный элемент включен в следующие коллекции