Художній простір у творчості О. де Бальзака

Show simple item record

dc.contributor.author Пилипюк, Л. А.
dc.contributor.author Pylypiuk, L. A.
dc.date 2014
dc.date.accessioned 2015-11-06T11:01:28Z
dc.date.available 2015-11-06T11:01:28Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.citation Пилипюк Л. А. Художній простір у творчості О. де Бальзака / Л. А. Пилипюк // Одеський лінгвістичний вісник. – 2014. – Вип. 4. – С. 210-214. ru_RU
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11300/2544
dc.description Пилипюк Л. А. Художній простір у творчості О. де Бальзака / Л. А. Пилипюк // Одеський лінгвістичний вісник. – 2014. – Вип. 4. – С. 210-214. ru_RU
dc.description.abstract Статтю присвячено дослідженню художнього простору й моделі буття в цілому, аналізу просторового образу творів О. Бальзака. Художній простір як складний макрокомпонент естетичної системи творів реалізований у двох принципах світомоделювання — простір як подія й простір як текст. ru_RU
dc.language.iso other ru_RU
dc.publisher Одеса : Гельветика ru_RU
dc.subject художній простір ru_RU
dc.subject реальний світ ru_RU
dc.subject реальний простір ru_RU
dc.subject індивідуальний авторський простір ru_RU
dc.subject інопростір ru_RU
dc.subject деформація часу й простору ru_RU
dc.subject час ru_RU
dc.subject рух ru_RU
dc.subject розвиток ru_RU
dc.subject реалізована дія ru_RU
dc.subject художественное пространство ru_RU
dc.subject реальный мир ru_RU
dc.subject реальное пространство ru_RU
dc.subject индивидуальное авторское пространство ru_RU
dc.subject инопространство ru_RU
dc.subject деформация времени и пространства ru_RU
dc.subject время ru_RU
dc.subject движение ru_RU
dc.subject развитие ru_RU
dc.subject реализованое действие ru_RU
dc.subject artistic space ru_RU
dc.subject real world ru_RU
dc.subject real space ru_RU
dc.subject individual author s space ru_RU
dc.subject deformation of time and space ru_RU
dc.subject time ru_RU
dc.subject movement ru_RU
dc.subject development ru_RU
dc.subject realized action ru_RU
dc.title Художній простір у творчості О. де Бальзака ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record