Двохаспектна природа перекладацької деформації в художньому перекладі

Show simple item record

dc.contributor.author Ребенко, М. Ю.
dc.contributor.author Rebenko, M. Yu.
dc.date 2014
dc.date.accessioned 2015-11-06T11:12:17Z
dc.date.available 2015-11-06T11:12:17Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.citation Ребенко М. Ю. Двохаспектна природа перекладацької деформації в художньому перекладі / М. Ю. Ребенко // Одеський лінгвістичний вісник. – 2014. – Вип. 4. – С. 215-218. ru_RU
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11300/2545
dc.description Ребенко М. Ю. Двохаспектна природа перекладацької деформації в художньому перекладі / М. Ю. Ребенко // Одеський лінгвістичний вісник. – 2014. – Вип. 4. – С. 215-218. ru_RU
dc.description.abstract Статтю присвячено системному аналізу двохаспектної сутності перекладацької деформації, а саме розкриттю характеру зв'язку об'єктивної та суб'єктивної деформацій у художньому перекладі інтелектуальної прози в процесі відтворення смислового та/або стилістичного інваріантів оригіналу. ru_RU
dc.language.iso other ru_RU
dc.publisher Одеса : Гельветика ru_RU
dc.subject перекладацька деформація ru_RU
dc.subject об'єктивна деформація ru_RU
dc.subject суб'єктивна деформація ru_RU
dc.subject смисловий інваріант ru_RU
dc.subject стилістичний інваріант ru_RU
dc.subject ідіостиль автора ru_RU
dc.subject художній переклад ru_RU
dc.subject переводческая деформация ru_RU
dc.subject объективная деформация ru_RU
dc.subject субъективная деформация ru_RU
dc.subject смысловой инвариант ru_RU
dc.subject стилистический инвариант ru_RU
dc.subject идиостилъ автора ru_RU
dc.subject художественный перевод ru_RU
dc.subject translation deformation ru_RU
dc.subject objective translation deformation ru_RU
dc.subject subjective translation deformation ru_RU
dc.subject semantic invariant ru_RU
dc.subject stylistic invariant ru_RU
dc.subject idiostyle ru_RU
dc.subject literary translation ru_RU
dc.title Двохаспектна природа перекладацької деформації в художньому перекладі ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record