Функції неологізмів в англомовних романах жанру "чикліт"

Show simple item record

dc.contributor.author Циганкова, З. М.
dc.contributor.author Цыганкова, З. Н.
dc.contributor.author Tsygankova, Z. М.
dc.date 2014
dc.date.accessioned 2015-11-09T09:21:47Z
dc.date.available 2015-11-09T09:21:47Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.citation Циганкова З. М. Функції неологізмів в англомовних романах жанру "чикліт" / З. М. Циганкова // Одеський лінгвістичний вісник. – 2014. – Вип. 4. – С. 300-304. ru_RU
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11300/2565
dc.description Циганкова З. М. Функції неологізмів в англомовних романах жанру "чикліт" / З. М. Циганкова // Одеський лінгвістичний вісник. – 2014. – Вип. 4. – С. 300-304. ru_RU
dc.description.abstract Стаття присвячена аналізові та описові функцій, які виконують неологізми в романах жанру «чикліт». Особлива увага приділяється експресивним характеристикам новотворів, які відображають сучасний літературний жанр. ru_RU
dc.language.iso other ru_RU
dc.publisher Одеса : Гельветика ru_RU
dc.subject постфемінізм ru_RU
dc.subject неологізм ru_RU
dc.subject функції ru_RU
dc.subject номінативність ru_RU
dc.subject інформативність ru_RU
dc.subject експресивність ru_RU
dc.subject постфеминизм ru_RU
dc.subject неологизм ru_RU
dc.subject функции ru_RU
dc.subject номинативность ru_RU
dc.subject информативность ru_RU
dc.subject экспрессивность ru_RU
dc.subject postfeminism ru_RU
dc.subject neologism ru_RU
dc.subject functions ru_RU
dc.subject nominative content ru_RU
dc.subject informative content ru_RU
dc.subject emotional content ru_RU
dc.title Функції неологізмів в англомовних романах жанру "чикліт" ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record