Використання у кримінальному провадженні доказів, одержаних від запитуваної сторони в результаті виконання запиту про міжнародну правову допомогу

Show simple item record

dc.contributor.author Смирнов Максим Іванович
dc.contributor.author Смирнов Максим Иванович
dc.contributor.author Smirnov Maksim I.
dc.date.accessioned 2015-11-09T10:55:21Z
dc.date.available 2015-11-09T10:55:21Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.citation Смирнов М. І. Використання у кримінальному провадженні доказів, одержаних від запитуваної сторони в результаті виконання запиту про міжнародну правову допомогу / М. І. Смирнов // Актуальні проблеми доказування у кримінальному провадженні : матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції (27 листопада 2013 р.) / відп. за випуск Ю. П. Аленін. – Одеса: Юрид. л-ра, 2013. – С. 482-488. ru_RU
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11300/2569
dc.description Смирнов М. І. Використання у кримінальному провадженні доказів, одержаних від запитуваної сторони в результаті виконання запиту про міжнародну правову допомогу / М. І. Смирнов // Актуальні проблеми доказування у кримінальному провадженні : матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції (27 листопада 2013 р.) / відп. за випуск Ю. П. Аленін. – Одеса: Юрид. л-ра, 2013. – С. 482-488. ru_RU
dc.language.iso other ru_RU
dc.subject кримінальне провадження ru_RU
dc.subject оцінка доказів ru_RU
dc.subject запит про міжнародну правову допомогу ru_RU
dc.subject іноземний елемент ru_RU
dc.subject міжнародне співробітництво ru_RU
dc.subject запитувана сторона ru_RU
dc.subject міжнародний договір ru_RU
dc.subject уголовное производство ru_RU
dc.subject оценка доказательств ru_RU
dc.subject запрос о международной правовой помощи ru_RU
dc.subject иностранный элемент ru_RU
dc.subject международное сотрудничество ru_RU
dc.subject запрашиваемая сторона ru_RU
dc.subject международный договор ru_RU
dc.subject criminal proceedings ru_RU
dc.subject evaluation of evidence ru_RU
dc.subject a request for international legal assistance ru_RU
dc.subject foreign element ru_RU
dc.subject the international cooperation ru_RU
dc.subject the requested party ru_RU
dc.subject international treaty ru_RU
dc.title Використання у кримінальному провадженні доказів, одержаних від запитуваної сторони в результаті виконання запиту про міжнародну правову допомогу ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record