Реалізация табу в діловому дискурсі (на матеріалі ділового мовлення українців)

Show simple item record

dc.contributor.author Єловська, Ю. В.
dc.contributor.author Еловская, Ю. В.
dc.contributor.author Yelovska, Yulia
dc.date.accessioned 2015-11-10T08:43:58Z
dc.date.available 2015-11-10T08:43:58Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.citation Єловська Ю. В. Реалізация табу в діловому дискурсі (на матеріалі ділового мовлення українців) / Ю. В. Єловська // Одеський лінгвістичний вісник. – 2015. – Вип. 5. – Т. 1 – С. 48-51. ru_RU
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11300/2596
dc.description Єловська Ю. В. Реалізация табу в діловому дискурсі (на матеріалі ділового мовлення українців) / Ю. В. Єловська // Одеський лінгвістичний вісник. – 2015. – Вип. 5. – Т. 1 – С. 48-51. ru_RU
dc.description.abstract У статті розглядаються заборони, притаманні діловому дискурсу. Особлива увага звертається на мовні засоби оформлення табу в діловій комунікації, а також на ступінь категоричності цих заборон і ймовірні наслідки їх порушення в мовленнєвій практиціукраїнців. ru_RU
dc.language.iso other ru_RU
dc.publisher Одеса : Гельветика ru_RU
dc.subject діловий дискурс ru_RU
dc.subject табу ru_RU
dc.subject спілкування ru_RU
dc.subject дискурсивні характеристики ru_RU
dc.subject деловой дискурс ru_RU
dc.subject общение ru_RU
dc.subject дискурсивные характеристики ru_RU
dc.subject business discourse ru_RU
dc.subject taboo ru_RU
dc.subject communication ru_RU
dc.subject discursive characteristics ru_RU
dc.title Реалізация табу в діловому дискурсі (на матеріалі ділового мовлення українців) ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record